AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Kommunikation og læring er nøglen til flere fælles løsninger

Kommunikation og læring er nøglen til flere fælles løsninger

Margit Thomsen blev færdig som Master i Organisatorisk Coaching og læring i februar 2016. Hun fortæller:
 

Når man lykkes med både læring og kommunikation

"Noget af det vigtigste i mit lederjob er kommunikation og læring – to begreber, som er helt centrale i Master i Organisatorisk Coaching og Læring. Mit valg af masteruddannelse har dermed matchet virkelig godt med mine opgaver og arbejdsområder.

Mit job handler meget om relationer, samtaler, møder, skriftlige oplæg osv. Via masteruddannelsen har jeg lært at kommunikere på måder, der understøtter, at vi sammen lærer nyt og bliver dygtigere. Når jeg som leder lykkes med min kommunikation er der langt større chance for, at jeg medvirker til læring, og at vi finder løsninger i fællesskab.
 

En skattekiste af teorier

Igennem opgaver er vi blevet trænet i metodisk arbejde, hvilket for mig har været en øjenåbner, som jeg efterfølgende har stor glæde af. Vi er også blevet præsenteret for en skattekiste af teorier, der giver inspiration og andre perspektiver på verden. Kan metodearbejdet og teorierne så bruges i min daglige praksis som leder? Det kan de i høj grad – et eksempel:

Vi ønskede at inddrage borgernes tanker og idéer om de tilbud, vi har i forhold til sygdommen KOL. Vi kontaktede derfor borgere, der lider af KOL, men havde i første omgang svært ved at få dem til at fortælle om deres erfaringer og ønsker. Da vi herefter valgte en metode, hvor man taler ud fra en case i stedet for ud fra egen situation – så kom alle ideerne frem. Min viden fra masteruddannelsen gav mulighed for at tilpasse kommunikationen, så der blev åbnet op for mange flere muligheder.
 

Udviklingsprojekt sammen med universitetet

Masteruddannelsen har også ført til, at min arbejdsplads – sammen med Aalborg Universitet - søger midler til et udviklingsprojekt, der skal gøre os klogere på, hvordan vi som fagprofessionelle kan støtte pårørende til borgere med kronisk sygdom. Vi vil sammen med pårørende til demente borgere forsøge at afdække, hvad man som pårørende har brug for, hvis man skal passe på sig selv. Det er vigtigt for alle parter, at de pårørende bevarer et godt liv, hvor sygdommen ikke fylder det hele – og vi skal som fagprofessionelle have nogle processer eller metoder, der kvalificerer vores støtte til de pårørende.
 

Hvis du vil vide mere om mine erfaringer

Jeg uddyber gerne mine erfaringer med Master i Organisatorisk Coaching og Læring – og kan kontaktes på mail-adressen: math@varde.dk