AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

FÆRRE OG BEDRE PROCESSER, DER FÅR OPGAVERNE TIL AT HÆNGE SAMMEN

FÆRRE OG BEDRE PROCESSER, DER FÅR OPGAVERNE TIL AT HÆNGE SAMMEN

Jette Mikkelsen blev færdig som Master i Organisatorisk Coaching og Læring i januar 2017. Hun fortæller:
 

UNderviserne er en afgørende styrke

”Jeg har tidligere uddannet mig som proceskonsulent hos Attractor – en uddannelse, jeg har været meget glad for. Da jeg fandt ud af, at den havde en akademisk overbygning på Aalborg Universitet – i form af Master i Organisatorisk Coaching og Læring – slog jeg til. Jeg trængte til noget mere teori.

Det er en afgørende styrke på masteren, at alle undervisere er både forskere og praktikere. De bevæger sig meget fint mellem det praksisnære - noget man kan omsætte – og til et metaperspektiv, hvor vi forholder os akademisk og forskningsmæssigt til et område.

Det har ligeledes været en styrke, at de medstuderende alle har stor erfaring med praksis. Denne erfaring bliver gennem uddannelsen bliver bragt i spil gennem forskellige former for gruppearbejde, hvor man har mulighed for at inddrage sin egen praksis som case.
 

færre gæt - mere præcis kommunikation

Uddannelsen har gjort mig stærkere i at kommunikere præcist. Hvad er vigtigt at kommunikere om i netop den her sammenhæng? Jeg undgår at fejlvurdere og at gætte, fordi jeg er blevet meget bedre til at tune mig ind på, hvor modtagerne er i processen og hvad der skal være næste skridt. Uddannelsen giver stærke kompetencer indenfor læreprocesser – hvordan man skaber læring i en gruppe og hvordan man kan overføre viden fra et område til et andet, så opgaverne kommer til at hænge mere sammen.
 

Færre modestrømninger - mere sammenhæng

Jeg er mindre offer for diverse modestrømninger inden for mit felt – eller for tilbud om nye koncepter, som vi kan købe til kommunen. Masteren har gjort mig i stand til langt bedre at kunne afdække en ny teori eller et nyt koncept. Hvordan er tankegangen? Hvilke grundelementer bygges der på – og hvordan passer de ind med den strategi og de målsætninger, vi arbejder med?
 

Færre og bedre processer

Jeg har fået et fundament til at kunne fortsætte min egen faglige udvikling - fx ved at kunne sortere i strømmen af al den information, der omgiver os. Det giver overblik og arbejdsglæde at have fagligt belæg for, hvad skal til for at skabe gode processer. Det er en gevinst for både min arbejdsplads og for mig personligt, at jeg igangsætter færre processer, der til gengæld bliver værnet om – så de giver et godt udbytte. Det er også en gevinst, at jeg tænker mere i sammenhænge. Før løste jeg opgaverne mere isoleret – nu får jeg dem til at hænge mere sammen, og det gavner mine projekter og samarbejdsrelationer omkring mig.”