AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

ET FUNDAMENT TIL AT FINDE SIN EGEN VEJ

ET FUNDAMENT TIL AT FINDE SIN EGEN VEJ

Merete Eriksen Gissel blev færdig som Master i Organisatorisk Coaching og Læring i januar 2017. Hun fortæller:
 

at gå bag om antagelser og forståelser

”Masteruddannelsen har givet mig et fundament, hvorfra jeg kan udvikle min egen måde at gøre tingene på. Jeg har i flere af mine efteruddannelsesforløb søgt viden og kompetence indenfor området coaching, supervision og ledelse af projekter og processer. Disse kurser har givet mig teknikker og redskaber til værktøjskassen i form af 'at kopiere', hvad andre gør.

Masteruddannelsen bygger videre på de interesser og den søgen, jeg har været i gang med. Ved at tage en uddannelse på masterniveau har jeg fået mulighed for at få et fundament til finde min egen vej. Uddannelsen giver mig mulighed for at gå bag om forståelser og antagelser, så jeg som leder bliver i stand til at analysere og reflektere på en helt anden måde end tidligere.
 

Redskaber til at udrede hvad der er på spil

Jeg oplever det især, når jeg arbejder med hele vores organisation. Jeg får i højere grad sat de spor, jeg gerne vil – bl.a. fordi jeg er blevet dygtigere til at skabe muligheder og rammer for forandringer, der giver mening for medarbejderne. Som leder flytter man ikke tingene ved at have flere stjerner på skuldrene end medarbejderne – det flytter derimod noget, hvis man hele tiden kan skabe mening for medarbejderne og få skabt en proces, hvor de selv byder ind. 

Teorierne, som vi arbejder med på uddannelsen, er en vigtig del af fundamentet. Jeg bruger dem fx til at analysere, hvad der kan ligge bag en problematik på arbejdspladsen. Og til at begrunde, hvordan jeg ser problematikken overfor fx mine afdelingsledere. Det forskningsmæssige og teoretiske niveau på uddannelsen er en afgørende hjælp i at udrede, hvad der er på spil i forskellige sammenhænge, og hvordan det kan forklares til andre på arbejdspladsen.
 

mere refleksionog analyse - mere rodfæstede beslutninger

Som skoleleder har jeg rigtig mange samtaler både individuelt og i grupper. Masteren har gjort mig mere lyttende, hastigheden er kommet ned, også i de forandringer, der bliver sat i gang på arbejdspladsen. Til gengæld er forandringerne mere rodfæstede.

Mine to afdelingsledere har meldt tilbage, at jeg involverer dem på en anden måde end tidligere. Vi bruger mere tid på at analysere tingene og reflektere over, hvordan vi kan agere, før vi agerer. Jeg arbejder i det hele taget bevidst på, at vi får skabt nogle refleksionsrum og ikke bare kører på.

Det er en stor opgave at tage en masteruddannelse. Jeg har fået et analyseapparat, jeg virkelig kan bruge i mit job, og en indsigt, som er positiv, fordi jeg kan bruge den konstruktivt på min egen arbejdsplads og sætte den i perspektiv i forhold til den offentlige sektor som helhed.”