AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

EN FANTASTISK MÅLRETTET OG FAGLIG KOBLING TIL COACHING OG LÆRING I EN ORGANISATORISK KONTEKST

EN FANTASTISK MÅLRETTET OG FAGLIG KOBLING TIL COACHING OG LÆRING I EN ORGANISATORISK KONTEKST

Britta Leth Madsen blev færdig som Master i Organisatorisk Coaching og læring i februar 2016. Hun fortæller:
 

Et stærkere teoretisk fundament

”Jeg arbejder i et tværprofessionelt udviklingsteam, hvor jeg varetager en lang række udviklingsopgaver, politisk betjening og sekretariatsfunktioner samt en del af den service lederne kan få i deres faglige forening. En service, der blandt andet handler om individuel coaching, møder og arrangementer.

Mit mål med uddannelsen var at få et stærkere teoretisk fundament – med fokus på koblingen til min praksis. Jeg har i forvejen en del uddannelse i coaching, ledelse, læring og organisationsudvikling og ville gerne have et bredere fundament at stå på indenfor særligt disse områder: Individuel coaching af ledermedlemmer, teamcoaching af lederteams, facilitering af ledernetværk, udvikling og facilitering af konferencer og temamøder, facilitering af bestyrelses- og ledelsespolitisk arbejde samt undervisningsopgaver.

Uddannelsens fokus passede perfekt

Uddannelsens fokus på coaching og læring i et organisatorisk perspektiv passede i den grad til min opgaveportefølje. Helt konkret har vores ledere tilbud om individuel coaching om ’ledelsesmæssige udfordringer i deres arbejdsliv’. Her har uddannelsen givet en fantastisk målrettet og faglig kobling til coaching og læring i en organisatorisk kontekst. En kobling, som er relevant og som har hjulpet mig til at fokusere med samme vinkel på den gruppe af opgaver, der handler om at facilitere forskellige dialogiske processer.

Jeg ser det som min fornemste opgave at bidrage til organisatorisk udvikling og læring, både når det gælder

  • udvikling af medlemmernes ledelsesfaglige arbejde i foreningen
  • ledernes arbejde med at udvikle den organisation de selv arbejder i
  • organisatorisk udvikling i min egen organisation med det sigte at udvikle foreningen til gavn for vores medlemmer.

Vigtig sparring med min chef undervejs

Uddannelsen tager afsæt i en meget bred teoretisk tilgang til coaching og læring i et organisatorisk perspektiv på masterniveau. Jeg havde inden studiestarten gjort mig overvejelser om mine egne læringsmål, og havde drøftet med min chef, hvordan organisationen kunne få glæde af mit studie. Det hjalp mig til at holde fokus på både egen læring, individuel læring og fælles læring i forskellige organisatoriske kontekster – og bygge videre på disse læringsmål undervejs i uddannelsen.

Jeg har haft stor gavn af at planlægge og strukturere uddannelsens forløb sammen med min arbejdsplads. Det har betydet, at jeg har kunnet indarbejde målene for de forskellige semestre i projekt-opgaverne. Konkret har jeg sparret med min nærmeste leder om, hvilke projekter, der kunne give udvikling både for mig og for organisationen. Det har været rigtig godt!”