AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Camilla Thamdrup: MOC-uddannelsen har gjort mig mere sikker både som akademiker og som praktiker

Camilla Thamdrup: MOC-uddannelsen har gjort mig mere sikker både som akademiker og som praktiker

Camilla Thamdrup arbejder som faglig og pædagogisk ansvarlig kursusleder for en række kurser i patientkommunikation for yngre læger og medicinstuderende. Hun fortæller:

"Gennem Masteruddannelsen i Organisatorisk Coaching og Læring (MOC) er jeg blevet mere skarp i både teori og praksis; skarp på, hvad det er for en opgave, jeg som uddannelsesgiver står med". 

"Jeg er blevet bekræftet i meget af det, som jeg allerede gjorde og tænkte, før jeg startede som studerendre på uddannelsen. Men via MOC har jeg fået et langt bedre og mere nuanceret sprog for det. Det er dog ikke kun sproget der er blevet stærkere. Det følges ad. Mine måder at tale og tænke på om min praksis, har også gjort noget ved mine måder at agere på. Jeg er blevet mere sikker både som akademiker og praktiker.
 

MOC får teori og praksis til at spille sammen

Da jeg i forvejen har en kandidatgrad i kommunikation og psykologi, var jeg spændt på, om jeg ville blive udfordret nok; men det blev jeg. For mig var det en fornøjelse at genbesøge en verden, som på sin vis var velkendt, men som også mindede mig om, hvor uendelig stor og mangfoldigt et felt der er tale om. Og det har været en helt anderledes læreproces, at fordybe sig akademisk på baggrund af den praksiserfaring som jeg har opbygget i de mellemliggende år.
 

jeg har en grundlæggende tro på samtalen og relationen

Da jeg tilmeldte mig Master i Organisatorisk Coaching og Læring, var jeg var ikke sikker på, at jeg havde valgt rigtigt. Jeg havde ledt efter en uddannelse inden for temaet ”den professionelle samtale”. Jeg havde kigget på diverse terapeutiske uddannelser og flere forskellige masteruddannelser. Umiddelbart var MOC den uddannelse, der talte mest til mig og mine værdier, men jeg havde det lidt svært ved, at det hed coaching.

Jeg var påvirket af den udskamning som fænomenet coaching har været udsat for, og var bekymret for, hvad det var for en ”klub” jeg meldte mig ind i, ved at tage MOC-uddannelsen. Jeg var, og er stadig, meget kritisk over for visse former for coaching, og over for måder, som coaching anvendes på; fx når problemer på en arbejdsplads udelukkende gøres til et spørgsmål om, at medarbejderne ikke tænker positivt nok, eller når stress reduceres til et individuelt ansvar. Når jeg overvandt min modstand, skyldtes det, min grundlæggende tro på samtalen og relationen som meget værdifuld for den menneskelige eksistens, og jeg satte min lid til, at dette måtte være udgangspunktet.

Ligeledes havde jeg en klar forventning om, at en akademisk tilgang til coaching naturligvis også ville indbefatte en kritisk tilgang til coaching som fænomen, og hjælpe mig med at nuancere mit billede. - Alt sammen noget jeg til fulde fik indfriet. Jeg fandt i øvrigt ud af, at der er stort sammenfald mellem det som på MOC kaldes coaching og coachinglignende metoder, og det som i andre sammenhænge fx kaldes supervision og procesfacilitering.
 

nu kan jeg godt forene mig med ordet coaching

Coaching er mange ting, og man får lov til at finde sin egen vej, godt hjulpet af filosofiske og videnskabsteoretiske input. I øvrigt kan jeg efterhånden godt forene mig med ordet coaching. Jeg kan bedre stå på mål for ordet, fordi ordet har fået flere nuancer, og er blevet teoretisk kvalificeret. At der så er nogen derude, der laver noget de kalder 'coaching', eller nogen, som bruger coaching til noget, som jeg finder uetisk. Det er en anden sag.
 

Jeg anvender coaching til at skabe læring - via dialog og rollespil

Jeg arbejder som faglig og pædagogisk ansvarlig leder for en række kurser i patientkommunikation for yngre læger og medicinstuderende. Helt specifikt anvender jeg coaching til at skabe læring ud af noget af det, de yngre læger har oplevet som svært og følsomt. Af og til føler den yngre læge sig usikker i forhold til egen praksis. Gennem coachende dialog og brug af rollespil arbejder vi sammen omkring kvalificering af de professionelle samtaler, der har relation til patienten.

Hvad fremtiden bringer, vil vise sig, men den særlige dialogiske tilgang til patientkommunikation og undervisning i samme, er helt sikkert noget jeg skal udvikle meget mere af".

Camilla Thamdrup, MOC-studerende 2016-2018