AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Bedre ledelse - mere ro

Bedre ledelse - mere ro

Jørgen Kronborg er oprindelig uddannet socialpædagog og fattede tidligt interesse for samtaler og mellemmenneskelige relationer, det være sig ledelse, coaching, kommunikationstræning mv. Jørgen er certificeret systemisk coach hos Attractor og har herefter taget en Master i Organisatorisk Coaching på Aalborg Universitet. Jørgen Kronborg blev færdig som Master i Organisatorisk Coaching i 2011.

HVORDAN OPSTOD DIN INTERESSE FOR COACHING?

I mit arbejde som leder oplevede jeg ofte, at jeg manglede kommunikative kompetencer i relation til udvikling af den enkelte medarbejder, teams og af organisationen – samlet set.

HVAD ER DET, DER GØR COACHING SAMTALETEKNIKKEN TIL NOGET SÆRLIGT?

Uanset ”coaching værktøjernes” karakter er det særlige ved viden om coaching, at en hjælpesamtale understøttes og hjælpes på vej af viden om samtalens DNA og de kommunikative faldgrupper. Jeg oplever en større opmærksomhed på nysgerrigheden i samtalen, opmærksomhed på lyttepositioner og spørgsmålsuniverset som særdeles hjælpsomt – også i en organisatorisk kontekst.

HVORDAN FALDT VALGET AF MASTERUDDANNELSE UD TIL FORDEL FOR MOC-UDDANNELSEN PÅ AAU?

I 2009 var jeg i gang med at uddanne mig som systemisk Coach hos Attractor. Efter at have gennemført de to første coachingforløb afsluttede jeg med Attractors certificering til systemisk coach. Dette skabte en nysgerrighed på at dykke endnu længere ned i dette multivers af kommunikativ viden og træning. Valget af MOC var oplagt, da Attractor var involveret i MOC uddannelsen.

HVORDAN BRUGER DU DET, DU HAR LÆRT PÅ UDDANNELSEN, I DIT DAGLIGE ARBEJDE?

Jeg anvender min viden fra MOC-uddannelsen hver dag. På det bevidste, og nok også på det ubevidste plan, anvender jeg min viden og mine kompetencer i relationen til ledelse, forståelse af, og kommunikation med, medarbejdere og andre interessenter i organisationen.

Jeg er, fortæller mine medarbejdere, blevet mere samtalekompetent, og jeg har fået en indsigt i det relationelle univers, hvilket er med til at give mig en ro som leder. Denne ro tager sit afsæt i, at jeg som leder ikke skal vide alt og have svaret på alt. Der sker mange spændende og udviklende ting, når jeg i min lederrolle slipper kontrolsyndromet, og giver den enkelte medarbejder forståelse og rum for udvikling.

Jeg er blevet opmærksom på asymmetrien i coaching og i særdeleshed, når coaching udspiller sig i en organisation mellem eksempelvis en leder og en medarbejder. I min daglige ledelsespraksis anvender jeg coaching værktøjerne, som jeg har tilegnet mig på uddannelsen. De grundlæggende coaching værktøjer er for mig viden, nysgerrighed, lytning, spørgsmål og grundlæggende samtaleforståelse.

HVAD VAR DIT STØRSTE UDBYTTE AF MOC-UDDANNELSEN?

Viden om samtalen set i det brede perspektiv. Viden om hjælpesamtalen i særdeleshed. Undervejs på MOC-uddannelsen udviklede jeg en ny model for afvikling af MUS samtaler. Denne MUS-model har vist sig meget effektfuld, og coaching og viden om samtalekunst indgår som en grundsten i modellen. Uden min MOC-viden og min viden fra Attractor kunne jeg ikke have udviklet og implementeret denne MUS model i organisationen.