AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Målgruppe

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, projektledere, konsulenter, HR-medarbejdere, undervisere, teamkoordinatorer og andre organisatoriske forandringsagenter, der ønsker at bruge coachingbaserede færdigheder i forbindelse med organisations- og medarbejderudvikling.

Uddannelsen sigter ikke mod titlen som coach men mod at give et stærkt fundament - både teoretisk og praktisk - indenfor felter som den professionelle samtale, forandringsledelse, procesledelse, personaleudvikling, HR eller undervisning. 

 

 

 

Udbytte


ET UDVIDET PERSPEKTIV

Som studerende på MOC vil du bl.a. få forskningsbaseret viden om psykologi og udvikling i grupper og teams samt metoder til at skabe fremdrift i organisationer via forskellige samtalebaserede tilgange, her i blandt aktionsforskning som metode til facilitering af større og ofte længerevarende udviklingsprocesser. Du vil endvidere få udvidet dit perspektiv på organisationer og hvad det vil sige at samskabe organisatorisk læring og udvikling i en kompleks hverdag, hvor mange forskellige interesser, vidensformer og hensyn er i spil.
 

nye tendenser og teorier

På MOC bliver du præsenteret for en række forskellige teoretiske perspektiver på coaching, der udspringer af forskellige, anerkendte traditioner inden for feltet, f.eks. dialogiske, systemiske og narrative tilgange. Endvidere bliver du præsenteret for nogle af de seneste tendenser og teorier inden for ledelsesfeltet, eksempelvis dialogisk baseret, relationel ledelse, systemisk ledelse og kompleksitetsteori.