AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Kontakt uddannelsen

Faglige spørgsmål

Lone Hersted, faglig koordinator
E-mail: lhersted@learning.aau.dk
Tlf: 2370 8684 

eller

Jacob Nørlem, faglig koordinator 
E-mail: jn@learning.aau.dk
Tlf:  9940 2185 eller mobil: 5170 5251
 

Spørgsmål vedr. adgangskrav og dispensation

Lone Stoustrup, chefkonsulent 
E-mail: lones@learning.aau.dk
Tlf.: 9940 9951
 

Studiets praktiske tilrettelæggelse

Inger-marie Brun, studiesekretær
E-mail: imb@learning.aau.dk
Tlf. 9940 2325

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14