AAU logo

Master i Organisatorisk Coaching og Læring

Kontakt uddannelsen

Faglige spørgsmål

Lone Hersted, faglig koordinator
Institut for Kultur og Læring
E-mail: lhersted@hum.aau.dk
Tlf: 2370 8684 

Jacob Nørlem, faglig koordinator 
Institut for Kultur og Læring
E-mail: jn@hum.aau.dk
Tlf:  9940 2185 eller mobil: 5170 5251

Studiets praktiske tilrettelæggelse

Inger-marie Brun, studiesekretær
Institut for Kultur og Læring
E-mail: imb@hum.aau.dk
Tlf. 9940 2325

OPTAGELSE, BETALING, DISPENSATION MV.

Sekretariatet for efteruddannelse
Studieforvaltningen
Telefon: 9940 9420
efteruddannelse@aau.dk

 

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14