AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

MPL: “Uddannelsen åbner op, så nogle udfordringer jeg har arbejdet med i praksis giver mening”

MPL: “Uddannelsen åbner op, så nogle udfordringer jeg har arbejdet med i praksis giver mening”

 

Praktiske projekter

Der var nerver på og nervøsitet hos alle de masterstuderende inden de skulle op og forsvare deres afsluttende projekt, hvor de har taget udgangspunkt i udfordringer og problemstillinger, de har mødt på deres arbejdsplads. “Jeg har taget udgangspunkt i noget konkret på den skole jeg er på i forhold til; det her, det bøvler vi egentligt lidt med. Det ville jeg gerne undersøge lidt nærmere,” fortæller Lotte Bidstrup Ipsen, som er uddannelseschef på en landbrugsskole. Helt konkret skrev hun det afsluttende projekt om progressionsforståelser i forhold til elevernes læring. Henriette Aaby Enevoldsen afsluttede sin masteruddannelse med at skrive om professionelle læringsfællesskaber, hvor hun undersøgte, hvilke mekanismer der får lærerne til at bakke op om en forandringsproces. 

Det hårde slid gav flotte karakterer og vigtigst af alt, gav det værktøjer i tasken til fremtidig problemløsning og effektivisering på arbejdspladsen. 

Teori til problemløsning i praksis 

Det giver mening på en helt anden måde” fortæller Henriette omkring den teoretiske læring og undervisning, de har modtaget på uddannelsen. Lotte supplerer Henriette og fortæller: “Der er nogle ting, som jeg i hvert fald ligesom har fået et blik for, som jeg ikke havde før, men hvor man kan sige: 'Nå, nu giver det mening!’ i nogle udfordringer, man måske har arbejdet med i praksis. Så får man en forståelse for, at det kunne være sådan her, det hænger sammen, eller det kunne netop være i den her retning, at man kunne finde nogle svar - forskningsmæssigt.” Ifølge viceskolelederen og uddannelseschefen supplerer den teoretiske viden deres praktiske viden, hvorledes det er lettere at forstå hvorforudfordringer og problemer opstår, og hvordan disse bedst løses. Henriette udtrykker, at en af styrkerne i uddannelsen, for hendes vedkommende, er dens praktiske udgangspunkt, der har virket som drivkraften: “Det at vi selv kan vælge noget, der giver mening i forhold til vores praksis - noget, vi faktisk er optaget af og kan få til at fungere eller blive klogere på, det har drevet rigtig meget af det for mit vedkommende.”

 

læs om masterspecialisering i pædagogisk ledelse