AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Master i pædagogisk ledelse har gjort mig til en stærkere leder, udtaler afdelingsleder Lene Banke Andersen

Master i pædagogisk ledelse har gjort mig til en stærkere leder, udtaler afdelingsleder Lene Banke Andersen


Masteruddannelsen har givet mig kompetencer til at turde

Ved Lene Banke Andersen, afdelingsleder ved Aalbæk Skoleafdeling i Frederikshavn Kommune.
 

"At gennemføre Master i Pædagogisk Ledelse har gjort mig stærkere som leder. Det har givet mig kompetencer til at turde. -At turde sætte pædagogisk retning. -At turde sætte elevernes læring i centrum og stille mine lærere spørgsmålet: -Hvorfor gør du som du gør? -Hvad lærer eleverne ved det?"
 

hvorfor vælge en Master i pædagogisk ledelse?

"Da jeg skulle vælge efteruddannelse som leder, ledte jeg efter en uddannelse, hvor jeg kunne opnå viden, jeg kunne sætte i spil til at kvalificere praksis – både min egen praksis som leder og mine medarbejderes praksis som undervisere. Derfor faldt valget på MPL, som hele vejen igennem har været en praksisnær uddannelse".
 

Hvad kan MPL bruges til i praksis?

"På uddannelsen har vi blandt mange andre områder arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, Capacity Building, evaluering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Det har været kendetegnet hele vejen gennem uddannelsen, at de områder, vi har stiftet bekendtskab med, har været områder, der kunne anvendes i praksis i egen organisation på den ene eller anden måde.

Det har givet stor værdi, når jeg skulle skrive de obligatoriske eksamensopgaver, da det har betydet, at jeg har kunne beskæftige mig med områder, jeg i forvejen skulle til at arbejde med eller forholde mig til på min egen skoleafdeling".