AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Master i Pædagogisk Ledelse er en uddannelse med stor indvirkning på mit arbejdsliv, udtaler viceskoleleder Henriette Aaby Enevoldsen

Master i Pædagogisk Ledelse er en uddannelse med stor indvirkning på mit arbejdsliv, udtaler viceskoleleder Henriette Aaby Enevoldsen

 

En uddannelse med stor indvirkning på mit arbejdsliv

Af Henriette Aaby Enevoldsen, viceskoleleder på Hældagerskolen i Vejle.
 

”At tage en MPL har haft en større indvirkning på mit arbejdsliv, end jeg havde forestillet mig. Det er uden tvivl den uddannelse, der har haft den mest klare relevans for min egen praksis.

Hånden på hjertet - vi holder hverdagen rullende

Hånden på hjertet - der er fortsat en tendens til, at vi danske skoleledere anvender størstedelen af vores arbejdstid på at holde skolehverdagen rullende med alt, hvad dertil hører.

Det betyder, at vi i vid udstrækning er optaget af administrative opgaver og på at skabe et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det betyder også, at vi ofte er meget langt væk fra skolens kerneopgave, selve undervisningen.

Helt tæt på lærernes praksis

Undervejs i masteruddannelsen er jeg blevet introduceret til den nyeste forskning inden for skoleledelse og har fået konkrete redskaber til, hvordan man praktiserer læringscentreret ledelse - og dermed til, hvordan vi kommer helt tæt på lærernes praksis.

Oplægsholderne er blandt landets fremmeste på området, og de formår at skabe sikre kontekstuelle forbindelser mellem evidens, teori og skolehverdagen. Eksamensopgaverne bliver dermed ikke bare noget, der skal vinges af, men også en kærkommen lejlighed til at fordybe sig i sin egen praksisudvikling."