AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Fra folkeskole til professionshøjskole: Læs om Henrik Stockfleth Olsens karrierespring

Fra folkeskole til professionshøjskole: Læs om Henrik Stockfleth Olsens karrierespring


mpl har styrket mit teoretiske grundlag

"MPL- Master i Pædagogisk Ledelse var et oplagt valg for mig i min tidligere stilling som afdelingsleder på Hillerødsholmskolen, hvor faglig og elevcentreret ledelse spillede en helt central rolle. MPL har været med til at styrke mit teoretiske grundlag for at kunne indgå i samtaler om læring og god undervisning og har fået direkte betydning for skolens implementering af skolereformen.


karrierespring

Masteren har siden været en afgørende trædesten til mit nuværende job som adjunkt på Københavns Professionshøjskole, hvor jeg bruger mine kompetencer fra uddannelsen som fundament for at planlægge og gennemføre undervisning, konsulentopgaver og deltagelse i forskningsprojekter primært i skoleverdenen.


styrkelse af ledelsesopgaven

Masteren kan således styrke ledelsesopgaven meget direkte. Inddragelsen af praksis er en integreret del af masterstudiet, og derfor kan uddannelsens meget stærke teoretiske og metodiske apparat omsættes til konkrete ledelseshandlinger, som er velunderbyggede. Derudover kan uddannelsen – som det er sket i mit tilfælde – være grundlaget for andre karriereveje, hvor læring er på dagsordenen.

Jeg vil klart anbefale uddannelsen til andre skoleledere med en diplom i rygsækken, og som har lyst til at få styrket det teoretiske og metodiske fundament for ledelsesopgaven".