AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Dorthe Baun

Dorthe Baun

 

En forudsætning for god ledelse
   

Af Dorthe Baun, Sydskolen, Odsherred Kommune
 

"Kort sagt, så er jeg helt sikker på, at masteruddannelsen i Pædagogisk Ledelse har været en forudsætning for en vellykket ledelse af en helt ny skolestruktur.

Jeg er skoleleder for Sydskolen i Odsherred Kommune. Jeg er skoleleder for 14 decentrale afdelingsledere fordelt på fem matrikler. Odsherred Kommune indførte 1. august 2014 en ny distriktsstruktur, der har omdannet ni selvstændige skoler til to distriktsskoler.

Jeg har valgt Master i Lærerprocesser med speciale i Pædagogisk Ledelse, fordi indhold og praksisnært fokus målretter sig direkte mod det ledelsesarbejde, jeg udøver i mit job som distriktsskoleleder. Ledelse af ledere fordrer et andet og mere strategisk ledelsesperspektiv end det at være skoleleder for en matrikel. Lederens opgaveportefølje er en anden, og strategi og indsatser skal rette sig mod en større organisation.
 

Flere perspektiver og dybere indsigt

Jeg har oplevet, at jeg gennem min masteruddannelse har fået den nyeste viden og har haft mulighed for at diskutere og reflektere over ledelsesmæssige problemstillinger sammen med andre ledere. Det har været ledere fra skoleverdenen som jeg selv, men også fra daginstitutions- og ungdomsuddannelsesverdenen, hvilket har givet et refleksionsrum med flere ledelsesperspektiver og en dybere indsigt end det ville have været muligt at opnå selv.
 

Mere målrettet og mere fokuseret ledelse

 I sidste ende har studiet gjort mine strategiske beslutninger og min daglige ledelse mere målrettet og fokuseret og har understøttet min ledelse af ledere. Elevernes læringsudbytte og almene udvikling skal være i fokus i både den decentrale- og centrale ledelse, og derfor er moduler som fx "Organisatorisk læring" og "Læring i praksis" meget relevante i mit job.
 

Studiet understøtter aktuelle opgaver

Som masterstuderende har det været muligt at præge indholdet i de enkelte moduler og at skræddersy egne undersøgelser og opgaver på en måde, så studiet hele tiden har understøttet de opgaver, jeg havde i fokus på det givne tidspunkt. Jeg har oplevet, at jeg fik refleksionstid forærende i en travl hverdag, samtidig med at jeg fik en teoretisk viden, der understøtter refleksionerne.

Alt i alt et uddannelsesforløb som jeg har haft rigtig stor glæde af."