AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Bo Hove

Bo Hove

 

Slut med Flyvning i blinde

Af Bo Hove, uddannelseschef på Thisted Gymnasium.


"Master i Pædagogisk Ledelse har givet mig et langt større udbytte end forventet. Det hænger sammen med mit udgangspunkt, som jeg tror, mange kolleger kan genkende: En form for ’flyvning i blinde’, hvor man i undervisning og ledelse agerer på baggrund af ’fornemmelser’ eller ud fra, hvad man har set eller hørt andre gøre.

I dag arbejder jeg på baggrund af relevante forskningsbaserede teorier og viden om, hvad der virker og hvad der ikke virker – i forhold til elevernes læring og trivsel.

Eksempler:

  • Min supervision/sparring med lærerne (bl.a. op til MUS) er blevet langt mere kvalificeret, da jeg nu rent faktisk ved noget om, hvad der virker. Den bygger på andet og mere end fornemmelser og svage erindringer fra et teoretisk pædagogikum for mange år siden.
  • Jeg bidrager langt mere kvalificeret til den løbende på pædagogiske udvikling af skolen. Formuleret med ord fra masteruddannelsen, bidrager jeg nu på et forsknings- og evidensinformeret grundlag, der retter sig direkte mod elevernes læring.
  • På Thisted Gymnasium arbejder vi med mission, vision, mål og handleplaner. En kompleks opgave, som tidligere kunne være ganske svær at overskue. I dag betragter jeg opgaven igennem en række relevante teorier og kan ud fra dem bidrage med kvalificerede løsningsforslag, der bygger på forskning og evidens.
  • Jeg kan i dag sætte organiseringen af ledelsen på skolen i klare rammer samt se de relevante sammenhænge mellem de mange forskellige opgaver, vi varetager i ledelsen. Desuden er jeg langt bedre til at sortere opgaverne efter, hvor relevante de er for kerneydelsen: elevernes læring.

Tværgående sammensætning

Da jeg tilmeldte mig uddannelsen, var jeg forbeholden overfor den tværgående sammensætning med deltagere fra både dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse. Det viste sig at være en øjenåbner og en stor berigelse. Man får sin egen lille verden –  i mit tilfælde  gymnasiet – sat ind i sin rette kontekst som en del af et uddannelsessystem, der er præget meget mere af fællesstræk end af forskelle, når man ser det i et læringsteoretisk perspektiv.

Et ’must’ for skoleledere og pædagogiske ledere

Den viden, jeg har fået via Master i Pædagogisk Ledelse, opfatter jeg i dag som et ’must’ indenfor skoleledelse og pædagogisk ledelse. Jeg er kommet et skridt foran - eller hvert fald helt på omgangshøjde med – de krav og tendenser, der er gældende i det danske uddannelsessystem, herunder det almene gymnasium. Jeg arbejder med mere overblik, mere retning, mere kvalitet, mere afgrænsning – og større faglig tilfredshed."