AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Målgruppe

Målgruppe


MPL henvender sig til dig, der har en ledelsesfunktion i en skole eller pædagogisk institution i offentligt eller privat regi. Det gælder fx skoledere, uddannelsesledere og pædagogiske ledere. Vi beskæftiger os med hele uddannelsessystemet til og med ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser.

  • Gymnasiale uddannelser
  • Erhvervsuddannelser
  • Folkeskoler
  • Friskoler og privatskoler
  • Specialskoler
  • Dagtilbud
     

den røde tråd

På Master i Pædagogisk Ledelse har fokus på at skabe udvikling af undervisning og læring, og vi har særligt fokus på lærere og elever. Men den røde tråd er, hvordan ledere kan skabe god undervisning og læring gennem udvikling af det pædagogiske personale. Derfor er uddannelsen også relevant for ledere uden for skolen, fx inden for forskellige former for dagtilbud. Den henvender sig også til medarbejdere, der er på vej til at få ledelsesfunktioner.