AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Kontakt uddannelsen

faglige spørgsmål:

Lektor Dorte Ågård (faglig leder af uddannelsen)
Institut for Læring og Filosofi
Tlf. 2763 8184 
E-mail: dagard@learning.aau.dk 
 

spørgsmål om ADGANGSKRAV OG DISPENSATION:

Chefkonsulent Lone Stoustrup
Institut for Læring og Filosofi
Tlf. 9940 9951
E-mail: lones@learning.aau.dk
 

Spørgsmål om den praktiske tilrettelæggelse af studiet:

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: mbs@learning.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14