AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Kontakt uddannelsen

faglige spørgsmål

Seniorrådgiver Dorte Ågård (faglig leder af uddannelsen)
Institut for Kultur og Læring
Tlf. 2763 8184 
E-mail: dagard@hum.aau.dk

Spørgsmål om den praktiske tilrettelæggelse af studiet

Studiesekretær Merete Nielsen
Institut for Kultur og Læring
Tlf. 9940 7035
E-mail:mnie@hum.aau.dk

OPTAGELSE, BETALING, DISPENSATION MV.

Sekretariatet for efteruddannelse
Studieforvaltningen
Telefon: 9940 9420
efteruddannelse@aau.dk

 

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14