Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Pædagogisk ledelse i praksis - Enkeltfag

Pædagogisk ledelse i praksis - Enkeltfag

Pædagogisk ledelse er afgørende for at skabe forudsætninger for, at elever får et stort fagligt udbytte af deres skolegang og en god trivsel. Fra international forskning ved vi, at det er den del af ledelsesindsatsen, der gør den største forskel. I forhold til ’generalistledelse’ påvirker ’pædagogisk ledelse’ elevernes udbytte fire gange mere. Det er bl.a. påvist af den internationalt kendte ledelsesforsker Viviane Robinson.

ledige pladser

Der er ledige pladser, så det er fortsat muligt at indsende ansøgning til forløbet.

Målgruppe

Enkeltfaget henvender sig til skoleledere, uddannelsesledere, pædagogiske ledere og andre med ledelsesfunktioner rettet mod undervisning, bl.a. i

 • Gymnasiale uddannelser
 • Erhvervsuddannelser
 • Folkeskoler, friskoler og privatskoler
 • Produktionsskoler og forberedende tilbud
 • Specialskoler og dagtilbud
   

FLYER OM 'Pædagogisk ledelse i praksis', 2018 (PDF-FIL)

 

internationalt udsyn:forelæsning af thomas nordahl

Master i Pædagogisk Ledelse er baseret på ny international forskning. Derfor har vi til seminaret i Glostrup den 9. oktober inviteret den internationalt kendte forsker Thomas Nordahl til at holde oplæg. Nordahl er ekspert i datainformeret institutionsudvikling og pædagogisk analyse. Han er professor i pædagogik ved Universitetet i Indlandet i Norge samt adjungeret professor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.
 

Adgangskrav

Optagelse kræver, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal som minimum have gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser. Der kan optages max 40 studerende på Pædagogisk Ledelse i Praksis.
Se beskrivelsen af MPL-adgangskravet her.
 

En del af Master I pædagogisk ledelse

Enkeltmodulet ’Pædagogisk Ledelse i Praksis’ er en del af den toårige Master i Pædagogisk Ledelse, der udbydes af Aalborg Universitet. Modulet hører hjemme på uddannelsens 3. semester og vægter 10 ECTS-point. Du følger dette enkeltfag sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen (over 4 semestre). Hvis du efter at have taget enkeltfaget får et ønske om at tage den fulde Master i Pædagogisk Ledelse, får du merit for faget 'Pædagogisk Ledelse i Praksis' på 3. semester.
Læs mere om Master i Pædagogisk Ledelse her.
 

 

Udbytte

Udbytte

Hvad får du ud af studiet?

Du får ny teoretisk og praktisk inspiration til at udvikle dig som pædagogisk leder. Du får endvidere udviklet dine kompetencer til at

 • Sætte tydelige mål for den pædagogiske udvikling
 • Implementere reformer til udvikling af den daglige praksis
 • Skabe fælles pædagogisk sprog på skolen
 • Støtte lærernes arbejde i teams og faggrupper
 • Observere undervisning og give feedback
   

Teori og praksis

Udgangspunktet er international forskning og teori om, hvad vi ved om pædagogisk ledelse og dens betydning for elevers læring  - endemålet for alt ledelsesarbejde i skolen.

Helt centralt står de pædagogiske lederes arbejde med lærernes læring og udvikling, for det er derigennem, at ledelsen kan være med til at udvikle undervisningen.

Modulet har derfor fokus på, hvordan pædagogiske ledere kan komme tæt på undervisningen ved at støtte lærerne med viden om undervisning og læring. Der er endvidere fokus på, hvordan de opbygger tillidsfulde relationer til lærerne, giver konstruktiv feedback og er gode til at løse de komplekse problemer, der opstår.

Teorien omsættes hele tiden til praksis med udgangspunkt i deltagernes egen dagligdag og konkrete udfordringer. Sådan kan uddannelsen være en kvalificeret måde at få arbejdet med svære problemstillinger i hverdagen.
 

Praktiske redskaber

På modulet præsenteres en lang række konkrete pædagogiske ledelsesværktøjer, eksempelvis

 • Observation af undervisning
 • Kollegial supervision
 • Feedback
 • Open-to-learning conversations
 • Coaching
 • Lesson studies
 • Klasseledelse - Styring-kontaktmodellen og brugen af QTI i praksis
 • Ledelse af team og faggrupper 
 • Opbygning af professionelle læringsfællesskaber
 • Aktionslæring
   

Eksamen

Modulet afsluttes med en skriftlig, individuel eksamensopgave på 12-15 sider, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.
 

Hvad siger nuværende studerende?

”Det bedste ved MPL er at være væk to dage fra sin praksis i et længerevarende forpligtende forløb for at kunne se og forstå sin praksis og sig selv”.

”En superfin balance mellem relevant teori og praksisnært arbejde”

”På seminarerne bliver teorierne hele tiden sat i relation til min egen praksis. Det giver også stort udbytte, når jeg kommer hjem”.
 

Kort om underviserne.

Nedenfor får du en ganske kort introduktion til underviserne.
Du kan læse meget mere om underviserne på hjemmesiden for Master i Pædagogisk Ledelse.
 

dorte ågård

Seniorrådgiver, ph.d., forsker i klasseledelse, motivation og pædagogisk ledelse. Hun står i spidsen for en række pædagogiske udviklingsprojekter på gymnasiale uddannelser og er selv tidligere uddannelsesleder i gymnasiet.


line skov hansen

Ph.d.-stipendiat, beskæftiger sig med datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud og skole, samt professionel læring og udvikling i praksis.


nanna friche

Lektor, ph.d., forsker i pædagogisk ledelse, reformimplementering og kvalitetsarbejde i ungdomsuddannelserne.
 

Anne-birgitte Rohwedder

Ph.d.-studerende, beskæftiger sig med pædagogisk ledelsesfeedback, professionel læring og praksisreflekteret transfer. Er tidligere uddannelsesleder og pædagogisk konsulent på en erhvervsskole.


Underviserne er som forskere tilknyttet Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Seminardatoer og øvrige udgifter

seminarer 2018

Fem dage i efteråret 2018:

 • 12.-13. september i Aalborg (12/9 fra kl. ca.15 på Hotel Scandic Aalborg)
 • 8.-9. oktober i Glostrup Park Hotel
 • 6. december i Aalborg (Hotel Scandic Aalborg)

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne obligatoriske udgifter til forplejning. Hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du desuden påregne udgifter til dette. Du kan finde cirka-priser for ophold og forplejning på hjemmesiden for Master i Pædagogisk Ledelse under 'Praktiske oplysninger'.

Udgifter til litteratur: ca. 1000 kr.
 

Har du spørgsmål?

faglig leder og underviser

Dorte Ågård, seniorrådgiver
Telefon 2763 8184
dagard@learning.aau.dk
 

studiesekretær

Maj-Britt Skovhus
Telefon 9940 3064
mbs@learning.aau.dk

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Pædagogisk ledelse i praksis, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk ledelse

Varighed

 • September 2018 - januar 2019

Sted

 • Aalborg og København

ECTS

 • 10

Pris

 • 24.900 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.