AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Pædagogisk Ledelse

Indhold

Indhold

MPL består af fire semestre med et antal moduler. Alle moduler afsluttes med en eksamensopgave.
 

1. SEMESTER

 • Læringsteori (5 ECTS)
 • Organisatorisk læring (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)

Semesteret tager udgangspunkt i læringsteori og behandler, hvordan individer og grupper lærer. Med teorier om organisatorisk læring sættes der fokus på det kollektive niveau, dvs. hvordan organisationer – fx en skole – udvikler sig og skaber mulighed for vedvarende udviklingskapacitet - capacity building. Herudover arbejdes der med videnskabsteori og metode, så deltagerne får kendskab til forskningsmæssige arbejdsmåder.
 

2. SEMESTER

 • Læring i praksis (10 ECTS)
 • Evaluering af læreprocesser (5 ECTS)

Semesteret indeholder et projektarbejde med tilknyttede kurser samt vejledning under overskriften Læring i praksis, hvor mange problemstilling fra egen praksis kan analyseres. Desuden omfatter semesteret en indføring i evaluering, både på individuelt og på institutionelt niveau. Der er fokus på evalueringsmodeller og evalueringsmetoder og diskussion af evidensbølgen og den aktuelle udvikling inden for styringsparadigmer – New Public Management.
 

3. SEMESTER

 • Pædagogisk ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode II (5 ECTS)

På 3. semester konkretiserer vi den pædagogiske ledelsesopgave og præsenterer og analyser potentialerne i en række forskningsbaserede ledelsesredskaber, fx undervisningsobservation, kollegial supervision, feedback, coaching, ledelse af professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og QTI-værktøjet til udvikling af klasseledelse. Herudover fortsættes arbejdet fra 1. semester med videnskabsteori og metode, både med henblik på at forberede masterprojektet på fjerde semester og med henblik på at styrke dit forskningsinformerede ledelsesgrundlag.
 

4. SEMESTER

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med, at du på 4. semester skriver masterprojekt om et selvvalgt område inden for pædagogisk ledelse, gerne i forlængelse af det område, du har fordybet dig i på 3. semester. Masterprojektet kan skrives individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Masterprojektet skal udformes som en skriftlig afgangsopgave, hvor du skal demonstrere din faglige og videnskabelige kompetenceudvikling samt din evne til at formidle din egen viden. Arbejdet med masterprojektet understøttes af projektvejledning.
 

Eksempler på titler på masterspecialer

 • Hvorfor vælger nogle skoler at tilslutte sig pædagogiske ”koncepter”?
 • Mekanismer bag læreres opbakning om udvikling af professionelle læringsfællesskaber
 • Progressionsforståelser på XX Landbrugsskole
 • Datainformeret ledelse af læreres kompetenceudvikling
 • Hvordan kan børnehave, skole og SFO samarbejde om at skabe gode rammer for overgangen fra børnehave til skole og SFO?
   

Se her, hvad vi læser på MPL

ARTIKLER, BØGER, FILM til inspiration


Video med Dorte Ågård

Professionelle læringsfællesskaber for lærere: Hvad betyder det i praksis? LIP-projektet, 2018.
Varighed: 30 min.