AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i Praksis, et mastermodul på AAU

Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i praksis - Enkeltfag

LEDIGE PLADSER - DU KAN NÅ DET ENDNU!

Nåede du ikke at søge inden 1. juni, så fortvivl ej. Der er stadig ledige pladser på Enkeltfaget Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i Praksis, hvorfor vi har valgt at forlænge ansøgningsfristen.

Offentlig kapacitetsopbygning handler om at opnå en højere grad af effekt af den offentlige sektors indsats og om at styrke effektivitet i levering af indsatsen. Enkeltfaget uddanner deltagerne i at designe og gennemføre samskabelsesbaseret kapacitetsopbygning i praksis og giver deltagerne en indføring i redskaber og tilgange til netværks- og brugerinddragelse inden for offentlig kapacitetsopbygning. 

Enkeltfaget udbydes i 2020 som et selvstændigt hold.

Hent flyer om enkeltfaget

Målgruppe og udbytte

Målgruppe for enkeltfaget "Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i praksis"

Enkeltmodulet henvender sig til ledere, konsulenter, fagprofessionelle og andre med ledelses- eller koordinatorfunktioner rettet mod samskabelse og kapacitetsopbygning, bl.a. i:

 • Kommunale, regionale og statslige forvaltninger
 • Sundhedsvæsenet
 • Frivillige organisationer
 • Tredje sektor
   

Adgangskrav

Optagelse kræver, at du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal som minimum have gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser.

Der kan optages max. 40 studerende på Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i praksis.

Læs mere om adgangskrav her.
 

En del af Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Enkeltmodulet ’Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i praksis’ er en del af den to-årige Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse, der udbydes af Aalborg Universitet. Modulet hører hjemme på uddannelsens 3. semester og vægter 10 ECTS-point. Du følger dette modul sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen (over 4 semestre). Hvis du, efter at have taget enkeltmodulet, får et ønske om at tage den fulde Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse, får du merit for faget ’Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i praksis' på 3. semester.

Læs mere om Master i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse her.
 

Udbytte

Eksempler på projekter

Nedenfor er en liste med projekteksempler fra masteruddannelsen i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse. Listen er tænkt som en inspiration til, hvilke emner man kan beskæftige sig med på enkeltfagsmodulet:

 • Hvad er det, der virker godt og mindre godt ved nuværende indsatser ud fra patienternes perspektiv i ”x samarbejde”?
 • Hvilket krydspres opstår i min rolle, når ønsket om samskabelse er blevet en del af strategien, og hvordan navigerer jeg i dette pres med min rolle?
 • Hvordan motiverer og mobiliserer vi brugerne til samskabelse på ”x” bosted?
 • Hvordan kan jeg øge min forvaltnings commitment til samskabelse inden for ”x tema”
   

Eksamen

Modulet afsluttes med en intern mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig projektrapport på 12-15 sider, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes ligeligt.
 

Kort om underviserne

Professor Hanne Kathrine Krogstrup

Forsker i Evaluering, Brugerinvolvering, Capacity Building og Samskabelse. Hanne Kathrine har mere end 10 års erfaring som topleder i den offentlige sektor og har deltaget i utallige forsknings- og udviklingsprojekter.

Lektor Jacob Brix

Forsker i Organisatorisk Læring, Inter-organisatoriske Samarbejder, Innovation Capacity Building, Samskabelse, og innovation i offentlig sektor. Jacob er på det Samfundsvidenskabelige Fakultets Talentprogram i perioden 2018-2020.

Underviserne er som forskere tilknyttet Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om studiet og underviserne her.

Seminardatoer og øvrige udgifter

seminarer efterår 2020

Seminarerne bliver holdt på Aalborg Universitet på nedenstående datoer:

 • 5.-6. Oktober kl. 9-15
 • 2.-3. November kl. 9-15
 • 30. November og 1. December kl. 9-15

Adressen er:

Aalborg Universitet
Institut for Kultur og Læring
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen skal du påregne obligatoriske udgifter til forplejning. Hvis du har brug for overnatning i forbindelse med seminarerne, skal du desuden påregne udgifter til dette. Du kan finde cirkapriser for ophold og forplejning nederst på denne hjemmeside.

Udgifter til litteratur: ca. 500 kr.
 

Har du spørgsmål?

faglige spørgsmål:

Professor Hanne Kathrine Krogstrup (faglig leder af uddannelsen)
Institut for Kultur og Læring
Tlf. 6172 0227
E-mail: krogstrup@hum.aau.dk

Spørgsmål om den praktiske tilrettelæggelse af studiet:

Studiesekretær Susanne Bjerregaard
Institut for Kultur og Læring
Tlf. 9940 3126
E-mail: bjerregaard@hum.aau.dk

OPTAGELSE, BETALING, DISPENSATION MV.

Sekretariatet for efteruddannelse
Studieforvaltningen
Telefon: 9940 9420
efteruddannelse@aau.dk

 

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse i praksis, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 24.900 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 5. august 2020
  Holdet igangsættes, og der er fortsat ledige pladser

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.