AAU logo

Master i læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Samskabelse og brugerdreven innovation i det offentlige. Masteruddannelsen giver dig viden om, hvordan man kan inddrage organisatoriske netværk, brugere og borgere i udvikling af nye løsninger i den offentlige sektor.

 

I efteråret 2020 udbyder vi enkeltfaget i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse i Praksis.

Hele den 2-årige masteruddannelse, som er beskrevet her på siden, forventes udbudt næste gang i efteråret 2021.

BESKRIVELSE AF HELE MASTERUDDANNELSEN

På masteruddannelsen opnår du kompetencer til at arbejde med forskellige inddragelsesmetoder, der styrker samskabelse og brugerdreven innovation i en offentlig organisation. Du lærer at anvende forskellige implementerings- og evalueringsmodeller, så du kan gennemføre og evaluere effekten af nye og igangværende opgaveløsninger – både i forhold til organisationen og borgeren.
 

offentlige, halvoffentlige og frivillige organisationer

Målgruppen er ledere, mellemledere, konsulenter og øvrige ansatte i offentlige, halvoffentlige og frivillige organisationer. Uddannelsen er bygget op, så du allerede fra første semester kan  gøre brug af din nye viden til udvikling af din egen praksis og organisation.

Du vil få et indblik i den nyeste forskning inden for området, og du vil opnå konkrete færdigheder, der gør dig i stand til at træffe beslutninger på et vidensbaseret grundlag, når du skal afprøve og vurdere om eksisterende eller ny praksis i din organisation bør igangsættes, fortsættes, justeres eller fjernes.
 

du bliver uddannet til

 • at fungere som projektleder i forhold til deltagelsesorienteret innovation 
 • at udvælge og skabe relevante organisatoriske platforme for involvering af brugere, borgere og netværk i opgaveløsningen.
 • at evaluere effekten hos borger i forhold til organisationens ressourceforbrug
 • at designe, planlægge og gennemføre en proces- og effektevaluering og bidrage med efterfølgende justering af opgaveløsningen.
   

samskabelse i den offentlige sektor

Uddannelsen er et svar på det stadigt stigende krav om:

 • at den offentlige sektors indsatser og serviceydelser bygger på samskabelse mellem forskellige offentlige leverandører på den ene side og borgere, brugere og netværk på den anden side.
   
 • at der sker en løbende justering og evaluering af indsatsen med henblik på at opnå den ønskede effekt for borgeren og det optimale ressourceforbrug for organisationen.

 

Et helhedsperspektiv

Det er et særkende for MOKS-uddannelsen, at du bliver i stand til at arbejde med organisatorisk udvikling ud fra et helhedsperspektiv, der samler betydningen af organisation og kontekst.

Ud over et procesperspektiv på udvikling af offentlige organisationer, vil du få viden om de kontekster, udviklingen foregår i - og de organisatoriske platforme, den udgår fra. Her er temaer som organisationsdesign, organisatorisk læring og kapacitetsopbygning af mennesker og organisationer vigtige dele af studiet.

De nævnte temaer sætter rammen for det konkrete arbejde med udvikling, implementering, evaluering og anvendelse af evalueringsresultater med henblik på at skabe øget effekt af opgaveløsningen.
 

Uddannelsens faglige leder

Uddannelsens faglige leder er professor Hanne Kathrine Krogstrup, der er professor MSO i evaluering og organisationsudvikling. Hanne Kathrine har været topleder i det offentlige i mere end ti år, hvorfra hun har stor erfaring med ledelse af drift, udvikling og innovation. Hun har redigeret antologien 'Samskabelse og Capacity Building i den offentlige sektor', Hans Reitzel, 2017.
 

en specialiserring på master i læreprocesser

MOKS er en specialisering under Masteruddannelsen i Læreprocesser, der er en fuldt akkrediteret og forskningsbaseret masteruddannelse. Det er en samfundsvidenskabelig deltidsuddannelse svarende til et års fuldtidsstudier (60 ECTS). Uddannelsen er tilrettelagt over to år med 15 ECTS pr. semester.
 

læs mere

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse

Varighed

 • Fuld master, 2 år på deltid:
  Næste studiestart forventes september 2021
 • Enkeltmodul fra 3. semester: September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • Hele masteren: 37.500 kr. pr. semester (x 4 semestre)
 • Enkeltmodul, efterår 2020: 24.900 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • Enkeltmodul, efterår 2020: Forlænget til d. 5. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.