MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY - EXECUTIVE MBA

Master-in-Management-of-Technology-MMT-Undervisning

UNDERVISNINGSFORM

MMT-uddannelsen har to væsentlige omdrejningspunkter:

 1. Månedlige seminarer, hvor semestrets tema behandles i et progressivt forløb med indlæg om teori og metoder, praktiske opgaver og indlæg fra praksis, og
 2. Semesterprojektet, som seminarerne danner grundlag for.

Undervisningen strækker sig over fire semestre og omfatter kurser og projektarbejde. Hvert semester omfatter et projektarbejde, der tager afsæt i en problemstilling i egen virksomhed. I fjerde semester udarbejdes et specialeprojekt, der skal behandle en problemstilling inden for den valgte specialiseringsretning.

Semesterprojekterne støttes ved jævnlige møder med vejleder og semestergrupper, hvor der foregår indbyrdes sparring blandt MMT-deltagerne.

Eksempler på seminarer

Hver måned i semestrene afholdes et seminar, der strækker sig fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag.

Et seminar behandler et fagligt tema som inspiration og er grundlaget for at arbejde med projektopgaven og for egne litteraturstudier. Sigtet med et seminar er at give et overblik og en introduktion til relevant litteratur inden for seminarets tema med henblik på at behandle forskellige teoretiske tilgange og diskutere deres bidrag. Endvidere at diskutere anvendelse af teorier og metoder i praksis. Igennem diskussioner deltagerne imellem tjener seminarerne også til at styrke netværksdannelse blandt uddannelsens deltagere.

Seminarerne tilrettelægges som en blanding af forskellige indholdselementer. Nedenfor gives eksempler hentet fra et udpluk af seminarerne:

 • Operations Management Framework v/ professor Brian V. Wæhrens og John Johansen, Aalborg Universitet
 • Strategisk tegning - hvordan visualisering og designtænkning kan styrke kommunikation og samarbejde, v/ Bigger Picture
 • Sourcing Excellence v/ lektor Morten Møller, Aalborg Universitet
 • Professionel kommunikation og formidling, v/ professor Helle Alrø, AAU, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Virksomhedens økonomi som muligheder og begrænsninger for strategi, v/ professor Thomas Borup Kristensen, AAU, Institut for Økonomi og Ledelse
 • Marketing Management, v/ Jeppe Vangsgaard, CEO, saphiens
 • Læringskulturer og læringsparathed i praksis, v/ professor og Ph.d. Lene Tanggaard Pedersen, AAU, Institut for Kommunikation og Psykologi
 • Innovation Journey - overblik over innovationsledelse set i et virksomheds- og procesperspektiv, v/ professor Frank Gertsen, AAU, Institut for Materialer og Produktion
 • Forandringsledelse og psykologi, v/ erhvervspsykolog Ejnar Bryld
 • Ledelse af netværk, v/ lektor Christian Waldstrøm, AU
 • Mere videndeling – arkitektur, strukturer og sociale dynamikker, v/ lektor Peter Holdt Christensen, CBS
 • Smart produktion - automatisering, digitalisering og nye samarbejdsformer, v/ professor Charles Møller, AAU, Institut for Materialer og Produktion
 • GlobalTech – a case in strategic change, v/ direktør Aron R. Schmahl, Business Learning
 • Videnskabsteori som tilgang, v/ adjunct Mogens Sparre, AAU, Institut for Kultur og Læring

EKSEMPLER FRA PRAKSIS

 • Forandringsstrategier under usikkerhed og konflikt, v/ Lars B. Bjørn, EWII
 • Business case om Radikal Innovation hos Sintex A/S, v/ Peter Kjeldsteen, Development & Innovation Manager, Sintex A/S
 • Innovation og produktudvikling – en kombineret praktisk og teoretisk eksemplificering, v/ Allan V. Rasmussen, Altha
 • Digitaliseringsstrategi for Danfoss / Danfoss Power Solution, v/ Henrik V. Jørgensen, President Controls Division, Danfoss Power Solutions
 • Operational Excellence, v/ Peter Kahr Greve, Partner, PwC Denmark

EKSEMPLER PÅ OPGAVER

 • Grupper forbereder et indlæg om hver sin produktionsfilosofi – som grundlag for en fælles diskussion
 • Individuelt arbejde med konceptudvikling i eget projekt – ideudvikling og visualisering af koncept
 • Indledende planlægning af eget projekt – inklusive interessentanalyse, analyse af karakteren af projektet, koncept for projektet, mulige forløb
 • Gruppeopgave om case vedrørende procesorientering
 • Individuel forberedelse af oplæg om egen organisation med plenumdialog om muligheder for udvikling af deltagervirksomhedernes organisationsstrukturer - set i relation til teorier på området

LÆRERKRÆFTER

Herunder finder du en række af uddannelsens centrale undervisere. Ud over disse undervisere benytter uddannelsen sig af en række andre kompetente undervisere fra ind- og udland i forbindelse med de enkelte seminar. Du kan klikke dig videre og læse mere om den enkelte underviser.

Master-in-Management-of-Technology-MMT-astrid-heidemann-lassen

Astrid Heidemann Lassen, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-brian-vejrum-wæhrens

Brian Vejrum Wæhrens, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-charles-moeller

Charles Møller, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-frank-gertsen

Frank Gertsen, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-jens-broberg

Jens Broberg, ekstern underviser
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-jeppe-gustafsson

Jeppe Gustafsson, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-jesper-thyssen

Jesper Thyssen, ekstern lektor
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-john-johansen

John Johansen, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-mogens-sparre

Mogens Sparre, AAU

 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-morten-munkgaard

Morten Munkgaard Møller, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-rikke-vestergaard-matthiesen

Rikke Vestergaard Matthiesen, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-thomas-borup

Thomas Borup, AAU
 

Master-in-Management-of-Technology-MMT-peter-mariager

Peter Mariager, ekstern underviser