AAU logo

Master in Management of Technology, MMT - Executive MBA

Se MMT's undervisere her

Undervisningsform

Uddannelsen har to væsentlige omdrejningspunkter:

 1. Månedlige seminarer, hvor semesterets tema behandles i et progressivt forløb med indlæg om teori og metoder, praktiske opgaver og indlæg fra praksis, og
 2. Semester-projektet, som seminarerne danner grundlag for.

Projektopgaven er individuel og tager afsæt i en problemstilling i egen virksomhed.

Undervisningen strækker sig over fire semestre og omfatter kurser, projektarbejde og fjernundervisning over internettet. Hvert semester omfatter et projektarbejde. I fjerde semester udarbejdes et specialeprojekt, der skal behandle en problemstilling inden for den valgte specialiseringsretning.

Forskellige teorier bliver holdt op imod deltagernes egne erfaringer og virksomhedens situation. Det  skaber en meningsfyldt ramme for refleksion og betyder,  at erfaringer og praksis bliver sat i system. På tilsvarende måde giver semesterprojekterne anledning til at afprøve teorier og metoder og til at undersøge bærekraften af nyudviklede løsninger.

Semesterprojekterne støttes ved jævnlige møder med vejleder og semestergrupper, hvor der foregår indbyrdes sparring bland de øvrige MMT-deltagere.
 

eksempler på seminarer

Hver måned i semestrene afholdes et seminar, der strækker sig fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag.

Et seminar behandler et fagligt tema, som inspiration, og er grundlaget for at arbejde med projektopgaven og for egne litteraturstudier. Sigtet med et seminar er at give et overblik og en introduktion til relevant litteratur inden for seminarets tema – med henblik på at behandle forskellige teoretiske tilgange og diskutere deres bidrag; Endvidere at diskutere anvendelse af teorier og metoder i praksis. Igennem diskussioner deltagerne imellem tjener seminarerne også til at styrke netværksdannelse internt bland uddannelsens deltagere.

Seminarerne tilrettelægges som en blanding af forskellige typer af indholdselementer. Nedenfor gives eksempler hentet fra et udpluk af seminarerne.

 • Operations Management Framework v/ professor Brian V. Wæhrens og John Johansen, Aalborg Universitet
 • Illustration og kommunikation af komplekse løsningskoncepter v/Yougi
 • Sourcing Excellence v/lektor Morten Møller, Aalborg Universitet Magt og konflikt - organisation som politiske systemer v/ professor Søren Christensen, Handelhøjskolen i København
 • Procesorientering - et grundlag for moderne virksomhedsstyring v/ Olof Rentzhog, konsulent og forfatter til "Procesorientering", Sverige
 • The strategic use of intellectual property rights v/lektor Lee Davis, Handelshøjskolen i København
 • Strategic Management of Technology and a Framework for Technology Management v/Dr. Dominique Jolly, CERAM Sophia Antipolis, Frankrig
 • Løst koblede strukturer og netværksprægede organisationer v/ lektor Jeppe Gustafsson, Aalborg Universitet
 • Radical Innovation. Joan Hyland, RI-institute, New York.
 • Mass Customization v/ Dr. Frank Piller, Technische Universität München
 • Hvad skal fremtidens produktudviklere kunne? v/professor Per Boelskifte, Danmarks Tekniske Universitet
   

eksempler fra praksis

 • Erfaringer med ændringer af virksomhedskultur v/ senior management konsulent Henriette von Platen, Interprise Consulting
 • Operational Excellence v/Partner Peter Greve, 4IMPROVE
 • Innovationsledelse i en stabil virksomhed: mainstream versus new stream og den ledelsesmæssige håndtering af ny forretningsskabelse v/Allan Krogh Erlandsen, Bang & Olufsen
 • Balanced Scorecard og procesorientering hos Grundfos v/projektchef Mogens Henriksen, Grundfos A/S
 • Udfordringer for udviklingsfunktionen hos Foss Electric v/udviklingsdirektør Kim Vejlby Hansen, Foss Electric A/S
   

Eksempler på opgaver

 • Grupper forbereder et indlæg om hver sin produktionsfilosofi – som grundlag for en fælles diskussion
 • Individuelt arbejde med konceptudvikling i eget projekt – ideudvikling og visualisering af koncept
 • Indledende planlægning af eget projekt – inklusive interessentanalyse, analyse af karakteren af projektet, koncept for projektet, mulige forløb
 • Gruppeopgave om case vedrørende procesorientering
 • Individuel forberedelse af oplæg om egen organisation med plenumdialog om muligheder for udvikling af deltagervirksomhedernes organisationsstrukturer - set i relation til teorier på området.
   

Lærerkræfter

​Herunder finder du en række af uddannelsens centrale undervisere. Ud over disse undervisere benytter uddannelsen sig af en række andre kompetente undervisere fra ind- og udland i forbindelse med de enkelte seminar. Du kan klikke dig videre og læse mere om den enkelte underviser.
 

Astrid Heidemann Lassen, AAU
 

Brian Vejrum Wæhrens, AAU
 

Charles Møller, AAU
 

Frank Gertsen, AAU
 

Jens Broberg, ekstern underviser
 

Jeppe Gustafsson, AAU
 

Jesper Thyssen, ekstern lektor
 

John Johansen, AAU
 Mogens Sparre, AAU

 

Morten Munkgaard Møller, AAU
 

Rikke Vestergaard Matthiesen, AAU
 

Thomas Borup, AAU
 

Peter Mariager, ekstern underviser