MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY - EXECUTIVE MBA

Master-in-Management-of-Technology-MMT-Tid-sted-pris

SEMINARDATOER 

Undervisningen på MMT er tilrettelagt som intensive seminarer fra torsdag kl. 16:00 til lørdag kl. 13:00. Seminarerne holdes én gang månedligt på konferencecentret Comwell Rebild Bakker.

Nedenfor finder du seminardatoerne for det kommende semester. Der tages forbehold for ændringer.

 

Seminardatoer efterår 2021

1. semester

 • 25. august kl. 16:00 - 28. august kl. 13:00
 • 30. september kl. 9:30 - 2. oktober kl. 13:00* 
 • 4. november kl. 9:00 - 5. november kl. 22:00
 • 2. december kl. 16:00 - 4. december kl. 13:00
 • Projektaflevering: 4. januar 2022 kl. 12:00
 • Eksamen: 17. januar 2022 kl. 9:00 - 15:00

*(Evt. lynlæsningskursus d. 30. september fra kl. 9:30 - 15:30)
 

3. semester

 • 26. august kl. 16:00 - 28. august kl. 13:00
 • 30. september kl. 9:30 - 2. oktober kl. 13:00 
 • 4. november kl. 9:00 - 5. november kl. 22:00
 • 2. december kl. 16:00 - 4. december kl. 13:00
 • 17. januar 2022 kl. 9:00 - 18. januar 2022 kl. 17:00
 • Projektaflevering: 5. januar 2022 kl. 12:00
 • Eksamen: 18. januar 2022 kl. 9:00 - 17:00

 

SEMINARDATOER FORÅR 2022

2. semester

 • 3. februar kl. 16:00 - 5. februar kl. 13:00
 • 10. marts kl. 16:00 - 12. marts kl. 13:00
 • 21. april kl. 16:00 - 23. april kl. 13:00
 • Projektaflevering: 3. august kl. 12:00
 • Eksamen: 15. august kl. 9:00 - 15:00

 

4. semester

 • 3. februar kl. 16:00 - 5. februar kl. 13:00
 • 21. april kl. 16:00 - 23. april kl. 13:00
 • Projektaflevering: 25. maj kl. 12:00
 • Eksamen: 10. juni kl. 9:00 - 15:00
 • Dimission: 11. juni kl. 11:00 - 16:00

 

 

Med forbehold for ændringer.

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-praktiske-forhold

Praktiske forhold

Uddannelsen gennemføres som en kombination af intensive kursusmoduler à to dage pr. måned, projektarbejde og selvstudium.

Undervisningsformen er problemorienteret og giver mulighed for behandling af relevante og fagligt udfordrende problemstillinger fra deltagernes virksomheder.

SPROG

Størstedelen af undervisningen på seminarerne foregår på dansk, ligesom vejledning af projektarbejde vil ske på dansk. Der vil dog være udenlandske gæsteforelæsere, der udelukkende taler engelsk. Størstedelen af litteraturen foreligger på engelsk.

Der er ikke krav om, at rapporter skrives på engelsk, men nogle deltagere vælger at gøre det, fordi virksomhedens koncernsprog er engelsk.

INTENSIVT SAMLET FORLØB

MMT-uddannelsen er tilrettelagt som et intensivt, samlet toårigt forløb. Uddannelsen er bygget op med en både faglig og pædagogisk progression, som sikrer en sammenhæng og støtter udvikling af en helhedsforståelse. Diskussioner og faglig og menneskelig støtte fra de øvrige deltagere på holdet er en vigtig faktor, og vi kan se ud fra erfaring, at det kammeratskab, der udvikles på et hold bærer langt ud over uddannelsens toårige varighed.

VIRKSOMHEDENS STØTTE

Det er meget vigtigt, at virksomheden giver sin støtte til deltagelse i MMT-uddannelsen. Derfor kræves en støtteerklæring fra ledelsen, ligesom det vurderes, om der vil være mulighed for, at deltageren kan komme til at arbejde med udfordrende projektopgaver.

STUDIEBELASTNING

Uddannelsen er et deltidsstudium, hvor der må påregnes en ugentlig studietid på 15–20 timer. Tiden bruges til at læse litteratur – både forud for og efter de månedlige seminarer – og til at arbejde med semestrets projektopgave. Flere af deltagerne har givet udtryk for, at der er indbygget en passende fleksibilitet i at tilrettelægge sin arbejdsindsats imellem de månedlige seminarer.

Det er imidlertid ikke alene et spørgsmål om, hvor mange timer der må afsættes til MMT. Det er lige så afgørende at få en oplevelse af, at den tid, der bruges på MMT, er relevant – i forhold til at dyrke familien eller til at arbejde med virksomhedsrelaterede opgaver. Her spiller projekterne en afgørende rolle ved at knytte teori og praksis sammen på en meningsfyldt måde. Det er ofte først, når man får lejlighed til at anvende en metode, at dens værdi og begrænsninger kommer tydeligt frem.

Projektarbejdet giver nyttige impulser til virksomhedens udvikling, og mange gange defineres semesterprojekter i tæt samspil med virksomhedens ledelse – som et internt udviklingsprojekt, der har strategisk betydning. På den måde vil tid brugt på et semesterprojekt også blive en del af deltagerens normale arbejdstid.

FRAFALD

Vores optagelsesprocedure er grundig og tager sigte på at sikre, at de ansøgere, der bliver optaget på MMT-uddannelsen, har stor sandsynlighed for at kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsen har således en meget beskeden frafaldsprocent.

ØVRIGE UDGIFTER

Ud over deltagerbetalingen må der påregnes udgifter til bøger og ophold i forbindelse med seminarerne. Beløbet er i størrelsesordenen DKK 16-18.000 pr. semester.

Herudover vil der være tilbud om 2 studieture til udlandet, pris ca. kr. 20.000.til 25.000 pr. tur.

 

 

Læs mere

Fakta

Master in Management of Technology, MMT - Executive MBA

Varighed

 • August 2021 - juni 2023

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.