AAU logo

MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY - EXECUTIVE MBA

MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY_MMT_Hvorfor MMT_Studerende

hvorfor mmt?

Hvad kendetegner MMT?

MMT er en Postgraduate uddannelse, d.v.s. en uddannelse som bygger oven på en allerede afsluttet adgangsgivende eksamen. MMT er også en universitetsuddannelse på Masterniveau (e-MBA) og dermed et højt teoretisk niveau, men som tager udgangspunkt i egne virksomhedsnære problemstillinger. MMT giver dig en grundig indsigt i teori og værktøjer bl.a. inden for forretningsudvikling, strategi, teknologi samt gennemførelse af forandringer.

Hvordan fungerer undervisningen på MMT?

Undervisningen har to elementer: 1) Teoriundervisning – et månedligt seminar fra torsdag eftermiddag til lørdag middag. Undervisningen på seminarerne er tilrettelagt som involverende dialogundervisning. Du vil opleve højt kvalificerede og engagerede undervisere samt inspiration fra ligestillede medstuderende. 2) Individuel projektarbejde i egen virksomhed. Projektarbejdet støttes af en vejleder fra universitetet, ligesom du bliver støttet af din studiegruppe. Projektarbejdet er en konkret anledning for dig til at gennemarbejde en relevant virksomhedsnær problemstilling. Uddannelsen har fire eksaminer, som alle tager udgangspunkt i dit projektarbejde.

Hvad får jeg ud af MMT?

Først og fremmest; MMT opdaterer din praktiske og teoretiske værktøjskasse, som du kan kapitalisere i dit daglige arbejde og videre karriereforløb. MMT styrker dit selvværd og din faglige selvsikkerhed, som positivt vil påvirke din jobsituation. Du får en universitær Master-uddannelse, som giver dig adgang til nye jobmuligheder. MMT giver desuden adgang til et netværk af mere end 300 ligestillede MMT-kandidater, som sidder i gode positioner i mange forskellige industrier. Du opbygger også et godt netværk på Aalborg Universitet, som du både kan udnytte fagligt men også til rekruttering af nye velkvalificerede medarbejdere.

Hvad betyder MMT for min karriere?

MMT er en karrierekanon. MMT giver dig direkte adgang til nye jobmuligheder, både interne og eksterne muligheder. Du får et attraktivt CV, som på det akademiske niveau matcher det bedste CV. Din attraktivitet på arbejdsmarkedet vil stige betragteligt og dermed også dine muligheder. Vi kan naturligvis ikke love dig konkrete karrierespring, men vores erfaringer siger, at MMT ofte åbner helt nye døre. 

Hvem kommer jeg til at danne netværk med?

Et MMT-hold består typisk af 15 ligestillede studerende. Gennemsnitsalderen ligger på omkring 40 år og svinger typisk mellem start tredive til midt halvtreds. En typisk MMT’er er enten funktionschef med ansvar for produktudvikling, produktion, logistik eller softwareudvikling, eller sidder i en specialistfunktion. Alle MMT’ere er i arbejde og langt hovedparten har en teknisk baggrund. Vores erfaring er, at der opbygges et meget tæt tillidsforhold på hvert hold, som åbner for en meget værdifuld erfaringsudveksling. Det er vigtigt, at du bidrager til dette tætte og nære netværk, hvorfor vi screener alle ansøgere til MMT.