AAU logo

Master in Management of Technology, MMT - Executive MBA

"MMT-uddannelsen henvender sig til ledere med ansvar for at udvikle og indføre ny teknologi" 

Målgruppen er altså virksomheder og organisationer inden for mange forskellige brancher, såvel produktions- som servicevirksomheder. Private som offentlige. Fællesnævneren for de deltagende virksomheder er et stor ønske om at skabe en effektiv, innovativ og forandringsparat virksomhed med et stort forretningsmæssigt potentiale. Nedenstående figur viser en delmængde af hidtidige MMT-virksomheder.
 

Hvem er du?

Deltagerne på MMT-uddannelsen kommer fra mange forskellige industrier og brancher: elektronikproduktion, udvikling af software, produktudvikling, produktionsledelse, offentlig forvaltning, og konsulent/rådgivende virksomhed, m.v.

Nedenfor er vist et udpluk af tidligere MMT-virksomheder, som dækker såvel produktionsvirksomheder, rådgivende virksomheder, servicevirksomheder samt offentlig forvaltning.

MMT-deltagerne er karakteriseret ved stort engagement,  dynamiske personer med klart definerede karrieremål.
 

FULD OPBAKNING ER NØDVENDIG

Et deltidsstudium gør fritiden sparsom. Derfor er støtte fra hjemmefronten afgørende for, at deltagelsen bliver en succes. For at få et godt udbytte for virksomhed og deltager er det vigtigt, at virksomheden bakker op. Derfor kræves en anbefaling fra arbejdsgiveren før optagelse på uddannelsen. Samspillet mellem virksomhedens problemstillinger og uddannelsen fungerer kun, hvis virksomheden har den fornødne velvilje og interesse.
 

MMT I FLERE TRIN

MMT-uddannelsen kan gennemføres i flere mindre trin. Der kan udstedes et diplom for at have gennemført det første semester, som udtryk for erhvervelse af kompetencer inden for strategi, omgivelsesfaktorer samt analyse af udviklings-, operations, og leverancesystemer.

Tilsvarende kan der udstedes et bevis for også at have gennemført det andet semester som vidnesbyrd om kompetence i analyse og diagnose af organisatoriske og ledelsesmæssige virkemåder og forretningsprocesser.

Ønsker man på et tidspunkt at afslutte 3. og 4. semester med en masterrapport, udstedes der, mod man afleverer de to første diplomer for bestået 1. og 2. semester, et eksamensbevis som tilkendegiver, at man har bestået Masteruddannelsen: Master in Management of Technology.
 

Mød kursuster fra MMT-uddannelsen

 


Udbytte 

MMT-uddannelsen er tilrettelagt som et intensivt udviklingsforløb over to år - med en faglig og pædagogisk progression. Gennem uddannelsen to-årige forløb opbygges deltagernes faglige kompetence inden for bl.a. Business Strategy, Operations, Value Chains, Digitalization og Change Management.

Uddannelsen giver en sammenhængende helhedsforståelse, som sætter deltagerne i stand til at gennemføre større, komplekse innovative teknologiske og organisatoriske forandringer i egen virksomhed. Diskussioner, faglig og menneskelig støtte fra de øvrige deltagere på holdet er en vigtig faktor. Vi oplever, at det sammenhold og fællesskab der udvikles på et hold, bærer langt ud over uddannelsens to-årige varighed.

"Deltageren får fagligt og menneskeligt udbytte af MMT. 

Og virksomheden får arbejdet med udviklingsopgaver."

Erfaringer fra de hold, som har afsluttet deres MMT-uddannelse, viser at der sker en markant personlig udvikling i løbet af de to år, uddannelsen varer. Deltagerne bliver bedre til at strukturere en kompleks opgave og får kompetence til at udvikle integrerede løsninger. De får respekt for at ændre en organisation samtidig med, at de får afprøvet metoder og værktøjer til udvikling og indførelse af forandringer.

Der er ikke nogen klar skillelinie mellem teori og praksis på MMT-uddannelsen. De er som forbundne kar. Teori for dens egen skyld har ingen relevans på MMT, og praktisk anvendelse uden refleksion og perspektivering uden interesse i et uddannelsesforløb. Deres kombination er derimod af største relevans. Og det dyrkes på MMT.

Forskellige teorier bliver holdt op imod deltagernes egne erfaringer og situationen i semesterprojektet og skaber en meningsfyldt ramme for refleksion, så erfaringer og praksis bliver sat i system. Og på tilsvarende måde giver semesterprojekter anledning til at afprøve teorier og metoder og til at undersøge bærekraften af nyudviklede løsninger.

virksomheden ændrer sig

Semesterprojekterne har også vist sig at kunne føre til markante ændringer i deltagernes virksomheder. Hvert semester har sit tema, som afspejles i projekternes problemstilling. En analyse af, hvordan en virksomhed gennemfører sine udviklings- og leveranceprocesser set i forhold til at strategiske udfordringer kan skabe opmærksomhed på behov for en udviklingsindsats (1. semester). Udarbejdelse af et koncept for en ny måde at drive udvikling på anviser en vej for virksomhedens fremtid (2. semester). Gennemførelse af en strategisk udviklingsproces med en høj grad af medarbejderinvolvering skaber grundlag for udvikling af et strategisk beredskab (3. og 4. semester).

Når først deltagernes virksomheder får øjnene op for de strategiske udviklingsmuligheder, som semesterprojekterne udgør, går ledelsen aktivt ind i formulering af projektets fokus og skabelse af den organisatoriske ramme for projektet.
 

NETVÆRK - Dimittendforeningen MMT3000

MMT3000 AAU

"MERE end 200 danske ledere er at finde i MMT3000"

MMT3000 er en dimittendforening for executive MBA'ere fra MMT-uddannelsen på Aalborg Universitet. Foreningen blev stiftet ved det første holds dimission i 1999.

MMT3000 har ca. 90%  medlemskab blandt dimittenderne. Det betyder, at mere end 200 danske ledere er at finde i foreningen, og også AAU's lærerkræfter er medlemmer af foreningen. Disse medlemmer repræsenterer tilsammen over 140 danske virksomheder.

Foreningen afholder løbende både konferencer og andre interessante aktiviteter, som medlemmerne kan tilmelde sig via foreningens hjemmeside. 

Læs mere om MMT3000 på deres hjemmeside: www.mmt3000.dk