MASTER IN MANAGEMENT OF TECHNOLOGY - EXECUTIVE MBA

Master-in-Management-of-Technology-MMT-Målgruppe-udbytte

- MMT-uddannelsen henvender sig til ledere med ansvar for at udvikle og indføre nye løsninger – med udgangspunkt i teknologi.

MMT uddanner fremtidige ledere, som kan løfte virksomhedens forandringsopgave. MMT tager udgangspunkt i teknologi – defineret i bred betydning, og fokuserer på ledelsesmæssige og organisatoriske rammer for udvikling og innovativ forandring. Alt sammen med henblik på forretningsskabelse.

Deltagerne på MMT-uddannelsen kommer fra virksomheder og organisationer inden for mange forskellige brancher, såvel produktions- som servicevirksomheder. Private som offentlige. Fællesnævneren for de deltagende virksomheder er et ønske om at skabe en effektiv, innovativ og forandringsparat virksomhed med et stort forretningsmæssigt potentiale.

Udbytte

MMT-uddannelsen er tilrettelagt som et intensivt udviklingsforløb over to år med en faglig og pædagogisk progression. Gennem uddannelsens toårige forløb opbygges deltagernes faglige kompetence inden for bl.a. forretningsudvikling, strategisk ledelse, digitalisering, forandringsledelse, innovation og supply chain management.

Uddannelsen giver en sammenhængende helhedsforståelse, som sætter deltagerne i stand til at gennemføre større, komplekse innovative teknologiske og organisatoriske forandringer i egen virksomhed. Diskussioner samt faglig og menneskelig støtte fra de øvrige deltagere på holdet er en vigtig faktor. Vi oplever, at det sammenhold og fællesskab der udvikles på et hold, bærer langt ud over uddannelsens toårige varighed.

Samspil mellem teori og praksis

Der er ikke nogen klar skillelinje mellem teori og praksis på MMT-uddannelsen. Uddannelsens teorigrundlag bliver holdt op imod deltagernes egne erfaringer og situationen i semesterprojektet og skaber en meningsfyldt ramme for refleksion, så erfaringer og praksis bliver sat i system. Og på tilsvarende måde giver semesterprojekter anledning til at afprøve teorier og metoder samt undersøge bærekraften af nyudviklede løsninger.

Semesterprojekterne har gennem årene vist sig at kunne føre til markante ændringer i deltagernes virksomheder. Hvert semester har et tema, som afspejles i projekternes problemstilling. Når først deltagernes virksomheder får øjnene op for de strategiske udviklingsmuligheder, som semesterprojekterne udgør, går ledelsen aktivt ind i formulering af projektets fokus og skabelse af den organisatoriske ramme for projektet.

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold her.

Fuld opbakning er afgørende

Et deltidsstudium gør fritiden sparsom. Derfor er støtte fra hjemmefronten afgørende for, at deltagelsen bliver en succes. For at få et godt udbytte for virksomhed og deltager er det derudover vigtigt, at virksomheden bakker op. Derfor kræves en anbefaling fra arbejdsgiveren før optagelse på uddannelsen. Samspillet mellem virksomhedens problemstillinger og uddannelsen fungerer kun, hvis virksomheden har den fornødne velvilje og interesse.

Ønsker du at dele uddannelsen op?

MMT-uddannelsen kan også gennemføres i flere mindre trin. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for at læse en MMT eller download vores brochure her.

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-MMT3000

BLIV EN DEL AF ET EKSKLUSIVT NETVÆRK MED MERE END 200 DANSKE LEDERE
 

MMT3000 er en dimittendforening for executive MBA'ere fra MMT-uddannelsen på Aalborg Universitet, som blev stiftet ved det første holds dimission i 1999.

MMT3000 har ca. 90 procent medlemskab blandt dimittenderne. Det betyder, at mere end 200 danske ledere fra mere end 140 danske virksomheder er at finde i foreningen, inklusive lærerkræfter fra AAU.

Foreningen afholder løbende både konferencer og andre interessante aktiviteter, som medlemmerne kan tilmelde sig via foreningens hjemmeside. 

Læs mere om MMT3000 på deres hjemmeside www.mmt3000.dk

MMT på de sociale medier
 

Facebook

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-Facebook


Linkedin

 Master-in-Management-of-Technology-MMT-LinkedIn