AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Lars Holmgaard Mersh - ledelseskonsulent i Grundfos

Lars Holmgaard Mersh - ledelseskonsulent i Grundfos


Anvendelse fra første dag

Med et dagligt job, hvor jeg har ansvar for ledelsesudvikling på Grundfos’ globale akademi, er LOOP-uddannelsen et næsten perfekt match.

Jeg har fra første dag på uddannelsen anvendt meget af læringen direkte i mit job, bl.a. i udviklingen af nye ledelsesprogrammer og i min egen praksis som ledelseskonsulent. Konkret har det fx været, når jeg har undervist kolleger på akademiet, gennemført semesterprojekter på aktuelle områder, indført teoretiske koncepter på lederprogrammet og skabt større sammenhæng i vores tilgang til ledelse.
 

Integration mellem studie og job

Det er en stor styrke, at LOOP uddannelsen er lagt an på en tæt integration mellem studie og job – med fokus på at de studerende skal opnå synergi og finde plads til at studere, reflektere og udføre et job samtidigt. Derudover har et tæt samarbejde med min egen leder og med Grundfos været afgørende for at kunne udnytte potentialet i LOOP fuldt ud.

LOOP formår at spænde fra det akademiske / teoretiske til det pragmatiske og praksisnære – tæt på deltagernes dagligdag. Sammensætningen af undervisere med kompetence fra forskellige akademiske miljøer og fra praksis er en helt afgørende kvalitet for LOOP, og det lykkes langt hen ad vejen.


Meget at tilbyde ledere og konsulenter fra det private

Sidst men ikke mindst har mine medstuderende haft afgørende betydning for mit studieforløb både fagligt og moralsk. En fremtidig styrkelse af LOOP ville være, at en større andel fra det private vil få øje på, at LOOP-uddannelsen har rigtig meget at tilbyde ledere og konsulenter fra det private.