AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Målgruppe

Målgruppe


LOOP henvender sig til dig, der varetager en ledelses- eller konsulentfunktion i privat eller offentlig virksomhed. Du arbejder til daglig med ledelses-, medarbejder- og organisationsudvikling.

Den vigtigste forudsætning som deltager er, at du arbejder med mennesker og er motiveret for at gå dybere ned i viden, teorier og redskaber om ledelses- og organisationspsykologi.

Eksempler på private virksomheder, der har eller har haft ledere eller konsulenter på LOOP, er Grundfos, Novo Nordisk, Nordea, Danfoss og COWI.

Eksempler på offentlige virksomheder, der har eller har haft ledere eller konsulenter på LOOP, er Rigspolitiet, regioner og kommuner, herunder for eksempel uddannelsesinstitutioner, pædagogiske institutioner, sygehuse mv.


din profil

Du har gennem dit ansvar for udvikling af personer, grupper og organisationer selv erfaret, at ledelse i moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på de læringsmæssige og psykologiske faktorer i organisationen. Du ønsker derfor at udvide din teoretiske viden og praktiske kompetence inden for nye metoder og teorier om ledelse, medarbejderudvikling, læring og udvikling i teams, organisatorisk læring samt ledelse af kreativitet og trivsel.


Et unikt studiemiljø

Aalborg Universitets Master i Ledelses- og Organisationspsykologi adskiller sig væsentligt fra andre tilbud om efter- og videreuddannelse ved at samle deltagere med forskellige faglige baggrunde. Det er med til at give den sin styrke og sit helt unikke studiemiljø.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel (PBL), der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet bliver du en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.

Udbytte

EN NY VINKEL PÅ LEDELSE

LOOP-uddannelsens særlige fokus på de læringsmæssige og psykologiske faktorer i organisationer er en vinkel på ledelse og konsulentarbejde, som i stigende grad efterspørges i moderne organisationer. Mange ledere er fx gode til at tage strategiske beslutninger, men måske ikke altid så gode til at lytte, forstå og lede de mere subtile psykologiske processer, der påvirker trivsel og effektivitet i organisationen.

Derudover har ledere en stigende udfordring i at påvirke den enkelte medarbejders, teamets og hele organisationens læring og udvikling i en retning, der favner individuelle motivationer, aspirationer og organisatoriske behov og ønsker.


Du opnår kompetencer inden for følgende temaer

  • ledelse af læring og organisationsudvikling
  • følelser
  • motivation
  • kreativitet
  • magt
  • procesledelse
  • trivsel
  • intervention
  • evalueringsprocesser.