AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Kontakt uddannelsen


Faglige spørgsmål

Lektor Søren Frimann
Institut for Kultur og Læring
E-mail:  frimann@hum.aau.dk
Tlf.  2116 9785

Spørgsmål om den praktiske tilrettelæggelse af studiet

Studiesekretær Inger-marie Brun
Institut for Kultur og Læring
E-mail: imb@hum.aau.dk
Tlf. 9940 2325

Spørgsmål vedr. adgangskrav og dispensation

Studienævnsformand Line Revsbæk
Institut for Kultur og Læring
E-mail: revsbaek@hum.aau.dk
Mobil: 2229 0198, Fastnet: 9940 3403

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14