Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Pausesituation på Master i Ledelses- og Organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Ledelses- og organisationspsykologi (LOOP)

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP) giver dig forskningsbaseret viden om, hvordan du som leder eller konsulent kan bidrage til at understøtte motivation, kreativitet, trivsel, performance og læring i mange forskellige sammenhænge. Som deltager på LOOP sættes din egen faglige og personlige udvikling i fokus. Den understøttes gennem undervisning, samarbejde i læringsgrupper, projektarbejde og gennem deltagelse i et personligt udviklingsforløb.

LOOP konference 3. november i Aalborg

Alle tidligere, nuværende og kommende studerende inviteres med til konferencen:
'LEDELSES- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGIEN I DET 21. ÅRHUNDREDE'. 
Læs mere og tilmed dig på konferencens hjemmeside.

-----------------------------------------------------------------------------

Kort introduktion til Loop

På LOOP-uddannelsen arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret leder- og konsulentuddannelse, hvor forståelsen af de psykologiske faktorer i arbejds- og forandringsprocesser står centralt. Vi arbejder med temaer som fx motivation, trivsel, kreativitet, læring, kultur, evaluering og kompetenceudvikling på individ, gruppe- og organisationsniveau.

FOR LEDERE OG KONSULENTER

LOOP er rettet mod personer, der til daglig arbejder i en ledelses- eller konsulentfunktion. Den typiske deltager er beskæftiget med ledelsesudvikling, medarbejderudvikling og organisationsudvikling i en privat eller offentlig virksomhed. Selvstændige organisations- og ledelseskonsulenter hører også til kernemålgruppen. 

Eksempler på private virksomheder, der har eller har haft ledere eller konsulenter på LOOP er Grundfos, Novo Nordisk, Nordea og Danfoss. Eksempler på offentlige virksomheder er Rigspolitiet, Københavns Kommune og Region Midt.

Nederst på siden finder du case-historier fra færdiguddannede mastere, som fortæller om deres karriere efter LOOP. Helle Knudsen, som har fået højere kvalitet i sit arbejde, Lars Holmgaard Mersh, som bruger LOOP til at skabe bedre resultater som ledelseskonsulent, og Ronnie Vindbjerg, som var det vitamintilskud MHI Vestas Offshore Wind søgte.

Studerende fortæller om loop

Mød Michael Giroux-Drejer, der studerer på 4. semester. Michael er Co-founder & Partner hos DISCnordic, der udvikler HR værktøjer.

 

profil

LOOP bygger på en pragmatisk teoretisk orientering, hvor vi trækker flere forskellige teoretiske perspektiver ind for at kunne belyse aktuelle ledelsesmæssige udfordringer i moderne organisationer. Omdrejningspunktet er læringsteori kombineret og uddybet med ledelses- og organisationspsykologi. Undervisningen varetages af dobbeltkvalificerede undervisere. De er uddannet på forskerniveau og har desuden solid praktisk erfaring inden for organisatoriske læreprocesser samt ledelses- og organisationspsykologi.

UDVIKLINGSDIALOGER 

Din konsulent- og/eller lederrolle bringes aktivt i spil i selve uddannelsen, hvilket sker i tæt kobling med den teoretiske tilegnelse af viden. Der er en vigtig målsætning, at deltagerne opnår både faglig og personlig udvikling. Parallelt med undervisningen får du tilbud om et udviklingsforløb i form af to individuelle samtaler hvert semester med en erfaren konsulent eller underviser. Dialogsamtalerne giver dig lejlighed til at reflektere over egne arbejdsmæssige udfordringer og udvikle din egen professionelle fagidentitet. 

På LOOP uddannelsen bliver du uddannet til:

 • at forholde dig kritisk reflekterende til dig selv som leder/konsulent, til din rolle og til din egen organisation – kort sagt, at blive en mere reflekteret praktiker gennem udvikling af dit personlige lederskab
   
 • at forstå og lede kompetenceudvikling, teamudvikling og organisationsudvikling på baggrund af den nyeste teoretiske viden
   
 • at forstå og håndtere det psykologiske pres i konsulent- og lederrollen samt skabe mening og trivsel for dig selv og dine medarbejdere
   
 • at forstå og praktisere dyb anerkendende ledelse og skabe udviklende relationer i organisationer
   
 • at forstå og lede kreative og innovative processer i organisationer på baggrund af den nyeste teoretiske viden på området.

FAGLIGE HOVEDTEMAER

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema:

1. semester: Ledelse af læreprocesser på individ, gruppe og organisationsniveau
2. semester: Ledelsespsykologi og organisationsudvikling i praksis
3. semester: Motivation, trivsel, og kreativitet i organisationer
4. semester: Masterprojekt

STUDERENDE FORTÆLLER OM LOOP

Maria Frederiksen, HR-partner på Aarhus Havn, fortæller om sit udbytte af LOOP-uddannelsen.

 

læs mere

Fakta

Master i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi

Varighed

 • Februar 2022 - januar 2024

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.