ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterLæreprocesser

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse - enkeltfag

Enkeltfaget har specielt fokus på koblingen mellem ’samskabelse’ og ’capacity building’. Capacity building handler om, hvordan organisationer og deres medlemmer kan opøve evnen til at nå egne mål og samtidig sætte nye mål for sig selv, således at der sker en kontinuerlig forbedring af både interne processer og også de services, der gives.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse - enkeltfag

Enkeltfaget har specielt fokus på koblingen mellem ’samskabelse’ og ’capacity building’. Capacity building handler om, hvordan organisationer og deres medlemmer kan opøve evnen til at nå egne mål og samtidig sætte nye mål for sig selv, således at der sker en kontinuerlig forbedring af både interne processer og også de services, der gives.

Søg optagelse

Fakta

Offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
20.000 kr.
En del af Master i Læreprocesser
Læs om Master i Læreprocesser
Varighed
Februar 2022 - juni 2022
ECTS
10
Ansøgningsfrist
15. november 2021

Samskabelse handler om at skabe og forbedre services, ’der virker’ for borgere/brugere, og som dermed bidrager til at øge træfsikkerheden af de offentlige indsatser, der gennemføres. Enkeltfaget har både fokus på den capacity building, der kan/skal foregå internt i organisationer, men der arbejdes også med, hvordan offentlige services kan (sam)skabes på tværs af administrative, organisatoriske og sektorielle grænser.

Undervisningen tager udgangspunkt i nyeste litteratur om samskabelse og capacity building, og de studerende arbejder problembaseret med at identificere og afgrænse et projekt i egen (eller andres) organisation.

Målgruppe og udbytte

Adgangskrav

En del af master I læreprocesser

Enkeltfaget i Offentlig Kapacitetsopbygning og Samskabelse er en del af den to-årige Master i Læreprocesser. Modulet hører hjemme på uddannelsens 3. semester og vægter 10 ECTS-point. 

Eksamen

Modulet afsluttes med en intern skriftlig opgave. Opgaven kan skrives alene eller i grupper på op til 5 studerende.

Kort om de to gennemgående undervisere

Professor, Jacob Brix

Jacob Brix er professor i innovation og organisatorisk læring og forsker i, hvordan offentlige og private organisationer kan skabe balance mellem drift og udvikling. Jacob har især specialiseret sig i, hvordan forskellige organisatoriske kontekster kan fordre og hæmme skabelsen af (offentlig) innovation i praksis. Særlige teoretiske interesseområder er samskabelse, organisatorisk læring, inter-organisatorisk læring og ledelse af innovationsprocesser. Jacobs forskningresultater er bl.a. formidlet i bøger, udgivet ved ’Hans Reitzels Forlag’, og i tidsskrifterne ’Local Government Studies’, ’Scandinavian Journal of Management’, og ’The Learning Organization’. Jacob har en ph.d. og en ErhvervsPhD fra Aarhus Universitet (2013).

Professor, Hanne Kathrine Krogstrup

Hanne Kathrine Krogstrup er professor i evaluering og organisationsudvikling. Hun har en cand.scient.adm.-uddannelse og en ph.d.-grad. Hanne Kathrine har været topleder i det offentlige i mere end ti år, hvorfra hun har stor erfaring med ledelse af drift, udvikling og innovation. Hun har dybdegående viden om evaluering i teori og praksis, om brugerinvolvering, og senest har hun arbejdet med capacity building som det nye sort.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.