master i læreprocesser

Søren Urup

Søren Urup

"Enkeltfaget evaluering og kvalitetsudvikling burde være en del af enhver gymnasieledelses ’ledelsesværktøjskasse’." Siger Søren Urup, der er uddannelsesleder på Mariagerfjord Gymnasium.

"Jeg har konkret brugt enkeltfaget evaluering og kvalitetsudvikling i forhold til kvalitets- og evalueringsplanen på min arbejdsplads, og i arbejdet med at udvikle og implementere undervisningsevaluering som en del af skolekulturen. Der er ingen tvivl om, at enkeltfaget/specialiseringsmodulet har kvalificeret dette arbejde. Kvalitetsudvikling og evaluering er kommet for at blive i gymnasieskolen og med min erfaring synes jeg, at dette enkeltfag burde være en del af enhver gymnasieledelses ’ledelsesværktøjskasse’.

Meget Begejstret for koblingen mellem teori og praksis

En af de rigtig gode ting har været muligheden for at koble teori og praksis og muligheden for at arbejde med problemstillinger, der er relevante i forhold mit arbejde; det har jeg været meget begejstret for. 

Enkeltfaget har givet mig en viden og en indsigt på såvel det teoretiske som det praktiske plan i forhold til forskellige evalueringsmodeller og deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger, samt i forhold til samspillet mellem evaluering og læring, og mellem evaluering og det omkringliggende samfund. Som uddannelsesleder i det almene gymnasium har jeg brug for at blive klædt på i forhold de diskussioner, der udspiller sig, og de tiltag og krav vi bliver mødt med i forhold til kvalitet og evaluering fra centralt hold. Det har enkeltfaget evaluering og kvalitetsudvikling i høj grad bidraget med."