master i læreprocesser

Mette Sejbjerg Andersen

Mette Sejbjerg Andersen

"Der ligger et stor potentiale i at anvende evaluering i forandringsprocesser, som en aktiv mekanisme. Det kræver viden om metoder, designs og læreprocesser - en viden, jeg har fået på denne master." Siger Mette Sejbjerg Andersen, der er tale-hørekonsulent ved PPR.

"I mit job som tale-hørekonsulent i PPR arbejder jeg dagligt med evalueringer. Både formelle evalueringer som fx sprogvurderinger og tests men også evaluering af mere uformel karakter, når vi løbende laver handleplaner for børn, som har behov for særlig sprogstimulering.
 

Evaluering får ikke megen opmærksomhed

Ved siden af den daglige praksis er jeg involveret i mange slags projekter. Evaluering er dermed et ’element’, som indgår i næsten alt, hvad jeg foretager mig. Samtidig oplever jeg, at evaluering ikke får megen opmærksomhed som fænomen eller vidensområde. Det bunder måske i, at evaluering bliver opfattet som den største selvfølgelighed i en politisk ledet organisation, hvor vi efterhånden er så vant til at skulle dokumentere.  
 

Evaluering er aldrig en neutral proces

På grundmodulet ”Evaluering af læreprocesser” (2. semester på Master i Læreprocesser) fik jeg øjnene op for at evaluering er andet og meget mere end blot en tilbageskuende vurdering. At evaluere er en forandringsproces i sig selv, og uanset hvor meget eller hvor lidt opmærksomhed vi skænker den, er det aldrig en neutral proces.
 

Det kræver viden at se mulighederne

På 3. semester valgte jeg specialiseringsmodulet ’Evaluering og kvalitetsudvikling’, fordi det bibringer et perspektiv, som jeg synes i høj grad mangler i den praksis, jeg er en del af. Det er ikke en vinkel eller et perspektiv, som er direkte efterspurgt i min organisation, hvilket kan hænge sammen med, at det kræver indsigt i evaluering og kvalitetsudvikling som vidensområde at kunne se mulighederne. Dermed ligger der også et stor potentiale i at anvende evaluering i forandringsprocesser, som en aktiv mekanisme. Dette kræver indsigt og viden om metoder, designs og læreprocesser – en viden, som jeg har fået på dette specialiseringsmodul.
 

Den faglige rigdom ved at være i studiegruppe

Jeg har haft stor glæde af at være i en studiegruppe. Det har især været berigende at kunne se de samme processer gøre sig gældende i helt andre kontekster og fagområder. Viden om evaluering og kvalitetsudvikling rækker ud over ens eget fagområde og er på den måde en viden, som er transformativ.
 

Opkvalificering af både mig og min organisation

Jeg næres personligt ved at få ny viden og indsigt, som kan give mig en dybere forståelse og nye handlemuligheder i min praksis. Samtidig kan min nye viden bidrage til en opkvalificering af hele min arbejdsplads. Både direkte når vi iværksætter konkrete projekter, men også indirekte fordi fordybelsen på masteruddannelsen giver ny viden og indsigt, der kravler ind under huden på én. Man får nye faglige ’briller’, der slet ikke kan tages af igen. Til gavn for både egen og arbejdspladsens faglige udvikling og arbejdsglæde."