master i læreprocesser

Meriam van der Male

Meriam van der Male

"Jeg er uddannet sygeplejerske i 1993 og har arbejdet på forskellige medicinske afdelinger. Jeg har altid været optaget af at undervise og vejlede siden færdiggørelsen af min uddannelse, og jeg har ofte undervist på praktikstederne. Jeg er nu ansat som undervisningsansvarlig sygeplejerske, hvor jeg har ansvar for undervisning og vejledning på en sygehusafdeling."

"Jeg valgte masteruddannelsen i læreprocesser, da jeg gennem mit arbejde som undervisningsansvarlig sygeplejerske gerne vil dygtiggøre mig i forhold til at forstå mere om, hvordan mennesker lærer, og hvordan der kan tilrettelægges læringsbetingelser, der tilgodeser så mange aspekter af læring som muligt.

Jeg har gennem masteruddannelsen lært, hvor kompleks og fantastisk læringsbegrebet er, og hvorledes mennesker lærer på rigtig mange forskellige måder. Jeg har også fået øjnene op for, hvilken betydning tidligere erfaring med at lære har for fremtidige læringsoplevelser, hvorledes der kan tænkes kreativt og udfordrende i relation til læring for enkeltindivider men også i organisationer, samt hvilke former for modstand, der kan være mod læring, og hvorledes læreprocesser kan evalueres. Endelig har jeg lært rigtig meget om, hvordan jeg selv lærer!

Mit drømmejob er mit nuværende job, som på fantastisk vis forener praksiserfaring i sygeplejen med undervisning og vejledning for elever, studerende og kollegaer."