master i læreprocesser

Lykkemai Frigg Kristiansen

Lærer Lykkemai Frigg Kristiansen fortæller om sit udbytte af Master i Læreprocesser

Folkeskolelærer Lykkemai Frigg Kristiansen fortæller: -Masteruddannelsen i Læreprocesser har udfordret mig og flyttet mig i min praksis.

Nysgerrighed på faglig og social læring samt udvikling af eleverne

Jeg har arbejdet som klasse-, trivsels- og DSA-lærer (dansk som andetsprog, red.). Mit mål med masteruddannelsen er at opnå viden om at facilitere gode betingelser inden for læreprocesser. Jeg er nysgerrig på faglig og social læring samt udvikling af eleverne, og derfor er Master i Læreprocesser det rigtige valg for mig.

Undervisningen om evaluering og didaktik var en øjenåbner

En del af undervisningen har omhandlet evaluering, som for mig har været virkelig relevant og givende. I mit job som folkeskolelærer er evaluering et kernebegreb, eksempelvis med kontinuerlig test af eleverne for at se progression i fagene med henblik på planlægning af undervisningens indhold. At jeg er blevet godt rustet til evaluering, vil i høj grad skabe bedre vilkår for mine elever. Jeg har efterfølgende taget specialiseringslinjen i Didaktik og professionsudvikling, da det umiddelbart kunne relateres til min praksis. Det har fået mig til at stille spørgsmål ved, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og det er noget, som jeg har formidlet videre til kollegaer.

Med fødderne plantet i praksis

Det, at have fuldtidsarbejde samtidig med at være studerende, gør at jeg har fødderne plantet i praksis. Mine mange års erfaringer i folkeskolen betyder, at jeg har flere praksis-situationer, som jeg kan trække på. Jeg synes, det har været udfordrende at bruge teorien i praksis, men det er samtidig det, som har givet mig en endnu bedre forståelse af mine egne læreprocesser. Det har tvunget min tankevirksomhed i gang at skulle omsætte det teoretiske til min praktiske virkelighed. Jeg har fået meget ud af at høre om mine medstuderendes erfaringer. Jeg synes, der er en tendens til at man nemt bliver snæversynet i egen branche, og jeg synes, det har vist forskellige perspektiver og åbnet op for nysgerrighed i forhold til forståelse af hinandens læreprocesser på holdet.

online studiegrupper var vigtige under Covid-19

I og med at mine medstuderende er placeret rundt omkring i landet var jeg allerede inden Covid-19 bekendt med fordele ved det digitale i forhold til opgaveskrivning i grupper. Det, der har hjulpet mig gennem digitaliseringen af Master i Læreprocesser, er, at vi har opretholdt vores studiegrupper. Ligeledes har vi haft fælles gruppevejledninger, som har gjort, at vi fortsat kunne finde inspiration og få sparring af medstuderende.

Lykkemai Frigg Kristiansen, studerende på Master i Læreprocesser 2019-2021