Master i Læreprocesser

Målgruppe

Målgruppe

Masteruddannelsen i Læreprocesser henvender sig til en bred gruppe af fag og professioner. Den er relevant for dig, der til daglig arbejder med undervisning, ledelse og vejledning i fx folkeskolen, gymnasieskolen og på professionshøjskoler. Den er også relevant, hvis du arbejder med organisationsudvikling og HR i offentlige og private virksomheder. Hvis du er sygeplejerske og arbejder med undervisning eller vejledning tilhører du også kernemålgruppen.

Den vigtigste forudsætning er, at du arbejder med mennesker og er motiveret for at gå dybere ned i viden, teorier og redskaber om læring og læreprocesser.

Vi har her forsøgt at indkredse uddannelsens kernemålgruppe. Det skal understreges, at Master i Læreprocesser er en relevant mulighed for alle, der har en faglig interesse i læring og læreprocesser.
 

Et unikt studiemiljø

Aalborg Universitets Master i Læreprocesser adskiller sig væsentligt fra andre tilbud om efter- og videreuddannelse ved at samle deltagere med forskellige faglige baggrunde. Det er med til at give den sin styrke og sit helt unikke studiemiljø. 
 

Udbytte

Som færdig master vil du besidde følgende kompetencer:

  • Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser.
     
  • Kompetencer til at styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til aktuelle problemstillinger.
     
  • Kompetencer til at varetage egen faglige udvikling.
     

fagligt fyrtårn

Hele vejen gennem dit uddannelsesforløb vil du styrke dine kompetencer til at udvikle, gennemføre og evaluere læreprocesser. Erfaringen viser, at mange mange masterstuderende har stor glæde af den nye viden allerede tidligt i studieforløbet. Det sker for eksempel gennem projektarbejde, der altid tager udgangspunkt i praksis.

Evalueringer af masteruddannelsen har vist, at de studerende opnår en faglig sikkerhed, der gør dem til faglige fyrtårne på deres arbejdspladser. Når du uddanner dig inden for læreprocesser, opnår du helt særlige kompetencer til at få ny viden til at sprede sig i din organisation. Du kan såldes bidrage til, at din organisation og dine kollegaer bliver i stand til at møde hverdagens krav om forandring og effektivitet på en professionel måde.