AAU logo

Master i Læreprocesser

Kontakt uddannelsen

Faglige spørgsmål

Lektor Annette Rasmussen
Institut for Kultur og Læring
E-mail: anra@hum.aau.dk
Tlf. 2398 8872
 

Studiets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Institut for Kultur og Læring
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064
 

adgangskrav og dispensation

Studienævnsformand Line Revsbæk
Institut for Kultur og Læring
E-mail: revsbaek@hum.aau.dk
Mobil: 2229 0198, Fastnet: 9940 3403

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14