Master i Læreprocesser

Videnskabsteori og metode II - Enkeltfag

Videnskabsteori og metode II - Enkeltfag

På dette enkeltfag bygges der videre på første semesters metodemodul, og der arbejdes med emne og problemindkredsning som forberedelse til det afsluttende masterprojekt. Dette enkeltfag er obligatorisk for alle studerende, der følger hele det tredje semester på Master i Læreprocesser.

'Videnskabsteori og metode II' er et enkeltfag, der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser, og som er målrettet de studerende, der går eller tidligere har gået på Master i Læreprocesser og nu skal i gang med at skrive det afsluttende masterprojekt.

Faget har som sit sigte at give indsigt i og erfaring med design af empiriske studier af læring og læreprocesser og problematikker forbundet hermed.

Idet der bygges videre på 1. semesters modul 'Videnskabsteori og metode I', arbejdes der med at kunne foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til design af studier inden for området, at kunne vurdere og kritisk reflektere over implikationer (el. konsekvenser, betydning, rolle) af valg og design, samt kunne forholde sig til og diskutere videnskabsteoretiske spørgsmål i forbindelse hermed.
 

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • metoder og videnskabsteoretiske problemstillinger i studiet af læreprocesser med særlig fokus på kobling af forskellige metoder til undersøgelse af lærings- og uddannelsesfaglige problemstillinger
   
 • faglig argumentation som vidensgrundlag og som analytisk og metodisk tilgang til systematisering og formidling af læringsrelaterede undersøgelser.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lektor Karen Andreasen (faglig koordinator)
E-mail: karena@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3054
Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende vil du opnå færdigheder i:

 • at kunne diskutere og kritisk reflektere over videnskabsteoretiske spørgsmål og problemer i relation til lærings- og uddannelsesforskning
   
 • at kunne anvende videnskabsteori, undersøgelses- og analysemetoder samt indsigt i logisk argumentation til undersøgelse af fagligt relevante problemstillinger indenfor den valgte specialisering
   
 • at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille relevante undersøgelses- og analysemodeller
   
 • at kunne vurdere og kritisk reflektere over design og resultater af empiriske studier indenfor udvalgte undersøgelsesområder
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

Du vil opnå kompetencer til:

 • at kunne designe, styre og gennemføre teoretiske og empiriske studier af problemstillinger med relevans for læring og læreprocesser indenfor den valgte specialisering.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg på denne adresse:

Aalborg Universitetsbibliotek
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø

Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.


FORÅR 2021

Seminarerne for 3. semester finder som hovedregel sted torsdag og fredag.

 • 04. - 05. februar 2021
 • 25. - 26. marts 2021
 • 06 - 07. maj 2021

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

I forhold til litteratur kan vi oplyse følgende: Der anvendes to grundbøger i dette fag, som tilsammen koster ca. 500 kr.

Fakta

Videnskabsteori og metode II, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.