Master i Læreprocesser

Videnskabsteori og metode II - Enkeltfag

Videnskabsteori og metode II - Enkeltfag

På dette enkeltfag bygges der videre på første semesters metodemodul, og der arbejdes med emne og problemindkredsning som forberedelse til det afsluttende masterprojekt. Dette enkeltfag er obligatorisk for alle studerende, der følger hele det tredje semester på Master i Læreprocesser.

'Videnskabsteori og metode II' er et enkeltfag, der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser, og som er målrettet de studerende, der går eller tidligere har gået på Master i Læreprocesser og nu skal i gang med at skrive det afsluttende masterprojekt.

Faget har som sit sigte at give indsigt i og erfaring med design af empiriske studier af læring og læreprocesser og problematikker forbundet hermed.

Idet der bygges videre på 1. semesters modul 'Videnskabsteori og metode I', arbejdes der med at kunne foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til design af studier inden for området, at kunne vurdere og kritisk reflektere over implikationer (el. konsekvenser, betydning, rolle) af valg og design, samt kunne forholde sig til og diskutere videnskabsteoretiske spørgsmål i forbindelse hermed.
 

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • metoder og videnskabsteoretiske problemstillinger i studiet af læreprocesser med særlig fokus på kobling af forskellige metoder til undersøgelse af lærings- og uddannelsesfaglige problemstillinger
   
 • faglig argumentation som vidensgrundlag og som analytisk og metodisk tilgang til systematisering og formidling af læringsrelaterede undersøgelser.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lektor Palle Rasmussen (faglig koordinator)
E-mail: palleras@learning.aau.dk
Tlf. 9940 9952

adgangskrav og dispensation

Chefkonsulent Lone Stoustrup 
E-mail: lones@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 9951
 

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: mbs@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 3064

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende vil du opnå færdigheder i:

 • at kunne diskutere og kritisk reflektere over videnskabsteoretiske spørgsmål og problemer i relation til lærings- og uddannelsesforskning
   
 • at kunne anvende videnskabsteori, undersøgelses- og analysemetoder samt indsigt i logisk argumentation til undersøgelse af fagligt relevante problemstillinger indenfor den valgte specialisering
   
 • at kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille relevante undersøgelses- og analysemodeller
   
 • at kunne vurdere og kritisk reflektere over design og resultater af empiriske studier indenfor udvalgte undersøgelsesområder
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

Du vil opnå kompetencer til:

 • at kunne designe, styre og gennemføre teoretiske og empiriske studier af problemstillinger med relevans for læring og læreprocesser indenfor den valgte specialisering.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg. Seminarerne holdes på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted fra torsdag sen eftermiddag til lørdag eftermiddag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt på én eller to af dagene. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

 

Seminarer forår 2018

08. - 10. februar
15. - 17. marts
19. - 21. april

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Videnskabsteori og metode II, enkeltfag fra Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.