Master i Læreprocesser

Organisatorisk læring - Enkeltfag

Organisatorisk læring - Enkeltfag

Organisatorisk læring omhandler teorier om kvalificering og kompetenceudvikling. Der vil blive arbejdet med en række af de væsentligste teorier om læreprocesser i forskellige typer af organisationer, herunder læreprocessernes dynamik. Organisatorisk læring giver dig redskaber til at kunne forstå og analysere læreprocesser i organisationer på individuelt og organisatorisk plan. 

Faget "Organisatorisk læring" (5 ECTS) er et enkeltfag, der hører hjemme på det første semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele uddannelsen. Læs mere, bl.a. om adgangkrav, på hjemmesiden for hele masteruddannelsen.


FORMÅL

Formålet med modulet er, at den studerende skal opnå kendskab til teorier og tilgange der belyser læring i en organisatorisk kontekst. Læring i organisationer forekommer i en række situationer, designede og tilsigtede såvel som spontane og uformelle, individuelle såvel som kollektive. Organisatorisk læring fokuserer særligt på samspillet mellem arbejde og uddannelse, forandringsprojekter som organisatorisk læring samt formel og uformel læring i organisationen.
 

LÆRINGSMÅL

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om:

 • forskellige tilgange og analysemodeller til forståelsen af organisatorisk læring
 • forskellige forståelser af samspillet mellem uddannelse og arbejde samt begreber om kvalificering og kompetenceudvikling
 • væsentlige teorier om læreprocesser i forskellige typer af organisationer, herunder læreprocessernes dynamik,

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Lektor Karen Andreasen
E-mail: karena@hum.aau.dk
Tlf: 9940 3054, Mobil: 5155 8845

Elisabeth Lolle (faglig koordinator)
E-mail: elisabethll@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9969

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Du vil som studerende på enkeltfaget opnå færdigheder i

 • at analysere og kritisk reflektere over organisationers læringsbehov i en samfundsmæssig kontekst
 • at reflektere over forskellige tilgange til organisatorisk læring og betydningen af dette for organisationers læring og udvikling
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

Du vil opnå kompetencer til

 • at analysere og designe læring i organisationer kritisk og reflekteret at forholde sig til samspillet mellem individuelle og kollektive lærings- og forandringsprocesser i organisationer
 • at igangsætte og gennemføre et videnskabeligt undersøgelsesarbejde inden for området.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg på denne adresse:

 Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted torsdag og fredag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.


Seminarer forår 2021
 

Seminarerne for 1. semester finder som hovedregel sted torsdag og fredag.

 • 28. - 29. januar 2021
 • 11. - 12. marts 2021
 • 22. - 23. april 2021


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

 

Fakta

Organisatorisk læring, enkeltfag fra 1. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.