Master i Læreprocesser

Læringsteori, videnskabsteori og metode I - Enkeltfag

I dette fag arbejder vi med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis. Du får undervisning i begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster.

Enkeltfaget giver dig en bred viden inden for feltet 'læring og læreprocesser'. Du vil gennem projektarbejde opnå træning i at anvende relevante forsknings- og undersøgelsesmetoder i relation til en konkret problemstilling.

"Læringsteori, videnskabsteori og metode I"  (10 ECTS) er et enkeltfag, der hører hjemme på det første semester på Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele uddannelsen. Læs mere, bl.a. om adgangkrav, på hjemmesiden for hele masteruddannelsen.

Faget "Læringsteori, videnskabsteori og metode I" består af to faglige moduler: "Læringsteori" og "Videnskabsteori og metode I" på hver 5 ECTS-point, som tilsammen udgør faget.
 

indhold
 

Læringsteori (5 ECTS)

Enkeltfaget 'Læringsteori' omfatter begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Teorier om læring er udviklet og anvendt indenfor en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige videnskabsområder, og de omhandler mange forskellige arenaer for læring, herunder uddannelse og arbejdsliv. I faget arbejdes med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis.
 

Læringsmål

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om:

 • læreprocesser og opfattelser af læring i historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv
 • de væsentligste humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige teorier om læring og læreprocesser, herunder viden om teoriernes videnskabsteoretiske grundlag.


 

Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)

Modulet 'Videnskabsteori og metode I' sigter mod at give indsigt i og erfaring med forskningsmæssige arbejdsmåder og empiriske metoder i studiet af læring og læreproces. Formålet hermed er, at de studerende selv skal kunne designe og forestå empiriske studier af læring og læreproces, samt forholde sig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater indenfor området.
 

Læringsmål

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om:

 • grundlæggende videnskabsteori og metode i relation til studier af læreprocesser 
 • udvalgte kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og disses anvendelsesmuligheder inden for lærings- og uddannelsesforskning, herunder kendskab til metodernes videnskabsteoretiske forudsætninger
 • problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning,
   

færdigheder i:

 • at kunne udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber i tilrettelæggelsen af undersøgelser inden for lærings- og uddannelsesområdet 
 • at håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i uddannelses- og organisationskontekster
 • at udfærdige en relevant problemformulering samt anvende det problemorienterede projektarbejde som tilgang til studier og forskning
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller,


kompetencer til:

 • at igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde inden for lærings- og uddannelsesområdet 
 • at gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder.
   

YDERLIGERE OPLYSNINGER
 

faglige spørgsmål om Videnskabsteori

Lars Bang (faglig koordinator)
E-mail: lbje@hum.aau.dk
Tlf. 9940 2188, mobil: 2729 3735

FAGLIGE SPØRGSMÅL OM læringsTEORi

Karen Andreasen, lektor (modulansvarlig)
karena@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3054

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Du vil på dette enkeltfag opnå færdigheder i

 • at anvende teorier om læring og læreprocesser til diskussion og analyse af udvalgte områder og problemfelter
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.


Du vil opnå kompetencer til

 • at analysere, sammenligne og kritisk vurdere læringsteoriers menneskesyn, vidensopfattelse og læringsopfattelse
   
 • at analysere og vurdere en given praksisrelateret problematik ud fra et læringsteoretisk perspektiv gennem anvendelse af modulets teorier.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg på denne adresse:

 Aalborg Universitetsbibliotek (AUB)
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted torsdag og fredag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.


Seminarer forår 2021
 

Seminarerne for 1. semester finder som hovedregel sted torsdag og fredag.

 • 28. - 29. januar 2021
 • 11. - 12. marts 2021
 • 22. - 23. april 2021


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

 

Fakta

Læringsteori, videnskabsteori og metode, enkeltfag fra 1. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020 

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.