Master i Læreprocesser

Forandringsledelse og arbejdsmiljø - Enkeltfag

Forandringsledelse og arbejdsmiljø - Enkeltfag

Faget omhandler samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og psykisk arbejdsmiljø. Sigtet er at give kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser.

Faget 'Forandringsledelse og arbejdsmiljø' fokuserer på, hvordan medarbejdere og ledere påvirker og påvirkes af forandringer i organisationer, og hvordan bæredygtige forandringsprocesser kan understøttes af forandringsledelse og proceskonsultation (ved interne forandringsagenter eller eksterne konsulenter).

Der fokuseres særligt på samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og det psykiske arbejdsmiljø. Faget giver bl.a. kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser. 


faget hører hjemme på master i læreprocesser

'Forandringsledelse og arbejdsmiljø' er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på tredje semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen. Læs om adgangkravet på hjemmesiden for Master i Læreprocesser.
 

FORMÅL

Formålet er, at du som studerende opnår:

 • kendskab til ledelseskoncepter, ledelsesværktøjer og diverse standarder af betydning for arbejdsmiljøet
 • indsigt i de betingelser og procesparametre, der konstituerer et godt arbejdsmiljø
 • forståelse for forandringsledelse og ændringsprocessers betydning for arbejdsmiljøet
 • kompetence til at intervenere i forhold til arbejdsmiljømæssige konsekvenser af organisatoriske og teknologiske forandringer samt til at deltage i planlægning og gennemførelse af forandringer i arbejdsmiljøet.
   

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • forandringsledelse og organisatoriske forandringskoncepter samt personlige, sociale og organisatoriske konsekvenser af organisatoriske forandringer
 • proceskonsulentens rolle og bidrag i organisatoriske forandrings- og læreprocesser samt de læringsteoretiske implikationer af forskellige typer af konsultation
 • forskellige modeller for medarbejderdeltagelse og for deltagelsens betydning for motivation, læring og implementering af forandringsprocesser
 • begreber om psykisk arbejdsmiljø og deres videnskabsteoretiske forudsætninger samt viden om samspillet mellem psykisk arbejdsmiljø og trivsel og læring i organisationen.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Anja Thomassen, lektor (faglig koordinator)
E-mail: aot@learning.aau.dk
Tlf. 2242 0282 
 

adgangskrav og dispensation

Chefkonsulent Lone Stoustrup 
E-mail: lones@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 9951
 

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: mbs@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 3064

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende vil du opnå færdigheder i:

 • at kunne vurdere og på et videnskabeligt grundlag reflektere over forandringsledelse og ændringsprocessers betydning for det psykiske arbejdsmiljø
   
 • at kunne vurdere og på et videnskabeligt grundlag reflektere over organisationens ’politiske proces’, herunder kultur- og interesseforskelle blandt forskellige grupper af ansatte og betydningen af denne for ledelse og gennemførelse af forandringsprocesser
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

Du vil opnå kompetencer til:

 • at gennemføre planlægning og implementering samt analyse af bæredygtige forandringer i organisationer med fokus på de menneskelige ressourcer
   
 • at anvende teorier og metoder om proceskonsultation i praksis.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg. Seminarerne holdes på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted fra torsdag sen eftermiddag til lørdag eftermiddag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt på én eller to af dagene. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

 seminarer FORÅR 2018
 

08. - 10. februar
15. - 17. marts
19. - 21. april
 

Øvrige Udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Forandringsledelse og arbejdsmiljø, enkeltfag fra Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.