Master i Læreprocesser

Forandringsledelse og arbejdsmiljø - Enkeltfag

Forandringsledelse og arbejdsmiljø - Enkeltfag

Faget omhandler samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og psykisk arbejdsmiljø. Sigtet er at give kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser.

Faget 'Forandringsledelse og arbejdsmiljø' fokuserer på, hvordan medarbejdere og ledere påvirker og påvirkes af forandringer i organisationer, og hvordan bæredygtige forandringsprocesser kan understøttes af forandringsledelse og proceskonsultation (ved interne forandringsagenter eller eksterne konsulenter).

Der fokuseres særligt på samspillet mellem forandringsledelse, medarbejderdeltagelse og det psykiske arbejdsmiljø. Faget giver bl.a. kompetencer til at varetage planlægning og ledelse af forandringer og til at arbejde som proceskonsulent i forbindelse med organisatoriske forandrings- og læreprocesser. 


faget hører hjemme på master i læreprocesser

'Forandringsledelse og arbejdsmiljø' er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på tredje semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen. Læs om adgangkravet på hjemmesiden for Master i Læreprocesser.
 

FORMÅL

Formålet er, at du som studerende opnår:

 • kendskab til ledelseskoncepter, ledelsesværktøjer og diverse standarder af betydning for arbejdsmiljøet
 • indsigt i de betingelser og procesparametre, der konstituerer et godt arbejdsmiljø
 • forståelse for forandringsledelse og ændringsprocessers betydning for arbejdsmiljøet
 • kompetence til at intervenere i forhold til arbejdsmiljømæssige konsekvenser af organisatoriske og teknologiske forandringer samt til at deltage i planlægning og gennemførelse af forandringer i arbejdsmiljøet.
   

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • forandringsledelse og organisatoriske forandringskoncepter samt personlige, sociale og organisatoriske konsekvenser af organisatoriske forandringer
 • proceskonsulentens rolle og bidrag i organisatoriske forandrings- og læreprocesser samt de læringsteoretiske implikationer af forskellige typer af konsultation
 • forskellige modeller for medarbejderdeltagelse og for deltagelsens betydning for motivation, læring og implementering af forandringsprocesser
 • begreber om psykisk arbejdsmiljø og deres videnskabsteoretiske forudsætninger samt viden om samspillet mellem psykisk arbejdsmiljø og trivsel og læring i organisationen.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Hanne Dauer Keller, lektor (faglig koordinator)
Institut for Kultur og Læring
E-mail: hdk@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3399, mobil: 2910 3399

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
Institut for Kultur og Læring
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende vil du opnå færdigheder i:

 • at kunne vurdere og på et videnskabeligt grundlag reflektere over forandringsledelse og ændringsprocessers betydning for det psykiske arbejdsmiljø
   
 • at kunne vurdere og på et videnskabeligt grundlag reflektere over organisationens ’politiske proces’, herunder kultur- og interesseforskelle blandt forskellige grupper af ansatte og betydningen af denne for ledelse og gennemførelse af forandringsprocesser
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

Du vil opnå kompetencer til:

 • at gennemføre planlægning og implementering samt analyse af bæredygtige forandringer i organisationer med fokus på de menneskelige ressourcer
   
 • at anvende teorier og metoder om proceskonsultation i praksis.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg på denne adresse:

Aalborg Universitetsbibliotek
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø

Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.


FORÅR 2021

Seminarerne for 3. semester finder som hovedregel sted torsdag og fredag.

 • 04. - 05. februar 2021
 • 25. - 26. marts 2021
 • 06 - 07. maj 2021

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

I forhold til litteratur kan vi oplyse følgende: Der anvendes to grundbøger i dette fag, som tilsammen koster ca. 500 kr.

Fakta

Forandringsledelse og arbejdsmiljø, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020 

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.