AAU logo

Master i Læreprocesser

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Dette modul sætter fokus på evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau som led i uddannelses- og kompetenceforløb, dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studerer vi centrale begreber og metoder, og vi ser på den praktiske tilrettelæggelse af evalueringer.

 

Enkeltfaget hører hjemme på master i læreprocesser

'Evaluering af læreprocesser' er et enkeltfag (5 ECTS), der hører hjemme på andet semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen.

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af læring som led i uddannelses- og kompetenceforløb
 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling
 • metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau.
   

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Karen Andreasen, lektor (faglig koordinator)
E-mail: karena@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9952

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende på dette enkeltfag vil du opnå færdigheder i:

 • at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau
   
 • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.


Du vil opnå kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter m.m.
   
 • at arbejde med og udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted torsdag og fredag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

EFTERÅR 2020

 

Mht undervisningen så bliver det nu på Kroghstræde 1-3

 • 27. - 28. august  (en af dagene - hvilken dag meldes ud senere)
 • 12. - 13. november (en af dagene - hvilken dag meldes ud senere).

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur (ca. 1000 kr.) samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Evaluering af læreprocesser, enkeltfag fra 2. semeseter af Master i Læreprocesser

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. maj 2020

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.