Master i Læreprocesser

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Modulet handler om evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau, som led i uddannelses- og kompetenceforløb, og dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studeres centrale begreber og metoder samt tilrettelæggelse af evalueringer i et problemorienteret perspektiv.

LEDIGE PLADSER

Ansøgningsfristen er forlænget til 1. juli, og du er velkommen til at indsende din ansøgning til enkeltfaget.

Hent flyer 2021

'Evaluering af læreprocesser' er et enkeltfag (5 ECTS), der hører hjemme på andet semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen.

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • om centrale begreber inden for og teoretiske tilgange til evaluering af læring og læreprocesser i forskellige kontekster
 • om metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau.​

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Karen Andreasen, lektor (faglig koordinator)
E-mail: karena@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9952

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende på dette enkeltfag vil du opnå færdigheder til:

 • på et problemorienteret grundlag at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau eller organisationsniveau
   
 • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater

Du vil opnå kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter mm.
   
 • at arbejde problemorienteret med samt at udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer på Aalborg Universitet i Aalborg.

Adressen er:

Institut for Kultur og Læring
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.

Det endelige program for de to seminardage vil bliver udsendt på mail til deltagerne primo august.

EFTERÅR 2020

 • Fredag 27. august  ca. kl. 9-16
 • Fredag 12. november ca. kl. 9-16

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur (ca. 1000 kr.) samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Evaluering af læreprocesser, enkeltfag fra 2. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • September 2021 - januar 2022

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. juli 2021 - enkeltfaget igangsættes, og der kan fortsat søges til ledige pladser

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.