Master i Læreprocesser

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Modulet handler om evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau, som led i uddannelses- og kompetenceforløb, og dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studeres centrale begreber og metoder samt tilrettelæggelse af evalueringer i et problemorienteret perspektiv.

 

Enkeltfaget hører hjemme på master i læreprocesser

'Evaluering af læreprocesser' er et enkeltfag (5 ECTS), der hører hjemme på andet semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen.

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • om centrale begreber inden for og teoretiske tilgange til evaluering af læring og læreprocesser i forskellige kontekster
 • om metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau.​

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Karen Andreasen, lektor (faglig koordinator)
E-mail: karena@hum.aau.dk
Tlf. 9940 9952

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende på dette enkeltfag vil du opnå færdigheder til:

 • på et problemorienteret grundlag at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau eller organisationsniveau
   
 • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater

Du vil opnå kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter mm.
   
 • at arbejde problemorienteret med samt at udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og/eller organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer på Aalborg Universitet i Aalborg.

Adressen er:

Institut for Kultur og Læring
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.

Det endelige program for de to seminardage vil bliver udsendt på mail til deltagerne primo august.

EFTERÅR 2020

 • Fredag 28. august  ca. kl. 9-16
 • Fredag 13. november ca. kl. 9-16

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur (ca. 1000 kr.) samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Evaluering af læreprocesser, enkeltfag fra 2. semeseter af Master i Læreprocesser

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 5. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.