Master i Læreprocesser

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Evaluering af læreprocesser - Enkeltfag

Dette modul sætter fokus på evaluering af læreprocesser på to niveauer. Dels evaluering af læring på individniveau som led i uddannelses- og kompetenceforløb, dels evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling. I forhold til begge niveauer studerer vi centrale begreber og metoder, og vi ser på den praktiske tilrettelæggelse af evalueringer.

ledige pladser

Vi har nu passeret ansøgningsfristen 1. maj 2018, men det er fortsat muligt at indsende sin ansøgning.

Har du spørgsmål om ansøgningsproceduren, kan du henvende dig til kontoret for Efteruddannelse, Aalborg Universitet. Telefon 9940 9420 (hverdage kl. 12-15). Mail: evu@aau.dk
 

Enkeltfaget hører hjemme på master i læreprocesser

'Evaluering af læreprocesser' er et enkeltfag (5 ECTS), der hører hjemme på andet semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen.

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af læring som led i uddannelses- og kompetenceforløb
 • centrale begreber om og teoretiske tilgange til evaluering af institutioner og organisationer, som varetager læring, uddannelse og kompetenceudvikling
 • metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau.
   

YDERLIGERE OPLYSNINGER

faglige spørgsmål

Palle Rasmussen, professor (faglig koordinator)
E-mail: palleras@learning.aau.dk
Tlf. 9940 9952
 

adgangskrav og dispensation

Chefkonsulent Lone Stoustrup 
E-mail: lones@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 9951
 

Enkeltfagets praktiske tilrettelæggelse

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: mbs@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 3064

Udbytte

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende på dette enkeltfag vil du opnå færdigheder i:

 • at udvælge og anvende metoder til evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau
   
 • at vurdere forskellige evalueringstypers forudsætninger og at vurdere og anvende deres resultater
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.


Du vil opnå kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau under hensyntagen til formål, rammer, aktører, etiske aspekter m.m.
   
 • at arbejde med og udvikle evaluering af læreprocesser på individniveau og organisationsniveau i et samfund præget af hastig forandring.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg. Seminarerne holdes på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted torsdag og fredag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

 

EFTERÅR 2018

1. seminar ligger 30. august - 31. august

2. seminar ligger 25. - 26. oktober

 

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Evaluering af læreprocesser, enkeltfag fra 2. semeseter af Master i Læreprocesser

Varighed

 • September 2018 - januar 2019

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2018 (ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat)

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.