AAU logo

Master i Læreprocesser

Evaluering og kvalitetsudvikling - Enkeltfag

Evaluering og kvalitetsudvikling - Enkeltfag

Dette enkeltfag omfatter 1) Pædagogisk evaluering inden for uddannelsesforløb, herunder den enkelte evaluerings forudsætninger og konsekvenser 2) Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling 3) Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling.

Evaluering og kvalitetsudvikling er væsentlige opgaver inden for uddannelse og læring. Det gælder både inden for skole- og uddannelsessystemet og andre typer organisationer, hvor der foregår systematisk uddannelse og kompetenceudvikling.

Faget 'Evaluering og kvalitetsudvikling' omfatter tre faglige hovedelementer:

 1. Pædagogisk evaluering, forstået som evaluering af læring inden for uddannelsesforløb, herunder denne evaluerings forudsætninger og konsekvenser
   
 2. Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling
   
 3. Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling.

Faget sigter mod, at du tilegner dig relevante teorier, redskaber og vidensbanker inden for feltet. Der vil blive afholdt kurser inden for de tre hovedelementer, og der vil blive inddraget viden og erfaringer fra forskellige uddannelser og organisationer.


faget hører hjemme på master i læreprocesser

"Evaluering og kvalitetsudvikling" er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på tredje semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen. Læs om adgangskravet på hjemmesiden for Master i Læreprocesser.
 

LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • pædagogisk evaluering, herunder forskellige evaluerings- og prøveformer, samspillet mellem evaluering og læring samt personlige og sociale konsekvenser af evaluering
   
 • programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling, herunder samfundsvidenskabelige evalueringsmodeller samt evaluerings- og kvalitetssystemer inden for uddannelses- og læringsområdet
   
 • kvalitetsbegreber og deres videnskabsteoretiske og kulturelle forudsætninger, lærings- og forandringsorienteret evaluering, samt modeller for kvalitetsudvikling.
   

YDERLIGERE OPLYSNINGER

FAGLIGE SPØRGSMÅL

Annette Rasmussen, lektor (faglig koordinator)
E-mail: anra@hum.aau.dk
Tlf. 9940 7465, mobil: mobil: 2398 8872
 

adgangskrav og DISPENSATION

Studienævnsformand Line Revsbæk
Institut for Kultur og Læring
E-mail: revsbaek@hum.aau.dk
Mobil: 2229 0198, Fastnet: 9940 3403
 

ENKELTFAGETS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus 
E-mail: msko@learning.aau.dk
Tlf. 9940 3064

Udbytte

Som enkeltfagsstuderende vil du opnå færdigheder i:

 • at analysere og vurdere forskellige typer af pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling
   
 • at vurdere behov for og muligheder for pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling i forskellige kontekster
   
 • at udvikle, konstruere og bidrage til at implementere relevante typer af pædagogisk evaluering, programevaluering, kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

 Du vil opnå kompetencer til:

 • at kunne indgå i samarbejde med beslutningstagere, undervisere, andre professionsudøvere, uddannelsessøgende, andre brugere samt øvrige parter i forbindelse med evaluering og kvalitetsudvikling
   
 • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre evaluerings- og kvalitetsarbejde, herunder at kunne vurdere og inddrage etiske spørgsmål i arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg. Seminarerne holdes på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted fra torsdag sen eftermiddag til lørdag eftermiddag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt på én eller to af dagene. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.
 


FORÅR 2019

Bemærk, at man muligvis ikke skal møde frem alle tre seminargange, men det kan vi ikke sige noget om, før vi kommer nærmere på studiestart. Men reserver alle tre dage for en sikkerheds skyld.

 • 7. - 8. februar 2019
 • 21. - 22. marts 2019
 • 2. - 3. maj 2019
   

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

I forhold til litteratur kan vi oplyse følgende: Der anvendes to grundbøger i dette fag, som tilsammen koster ca. 500 kr.

Fakta

Evaluering og kvalitetsudvikling, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2019

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.