AAU logo

Master i Læreprocesser

Didaktik og professionsudvikling - Enkeltfag

Didaktik og professionsudvikling - Enkeltfag

Specialiseringens område er professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning. Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetence og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen. Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetence og redskaber til didaktisk innovation.

Fagområdet beskæftiger sig med professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning.

Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetencer og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen.

Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetence og redskaber til didaktisk innovation.
 

Faget hører hjemme på Master i Læreprocesser

'Didaktik og professionsudvikling' er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser. Læs om adgangkravet på hjemmesiden for Master i Læreprocesser.
 


LÆRINGSMÅL

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden og forståelse om:

 • professionsviden og professionssociologi
 • centrale didaktiske retninger og positioner, metoder til organisering og udvikling af undervisnings- og læreprocesser samt  forskellige undervisningsroller
 • innovationsteori og kreativitetsudvikling
   

YDERLIGERE OPLYSNINGER


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Lektor Birthe Lund (faglig koordinator)
Institut for Kultur og Læring
Tlf. 2266 1354 
E-mail: bl@hum.aau.dk
 

ADGANGSKRAV OG DISPENSATION

Studienævnsformand Line Revsbæk
Institut for Kultur og Læring
E-mail: revsbaek@hum.aau.dk
Mobil: 2229 0198, Fastnet: 9940 3403
 

ENKELTFAGETS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Institut for Læring og Filosofi 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

Udbytte

Udbytte

Som studerende på enkeltfaget vil du opnå færdigheder i:

 • at anvende områdets teorier og metoder til at gennemføre didaktiske analyser af professionsrettede undervisningsforløb med henblik på at kunne begrunde planlægning og evaluering af undervisning i et helhedsorienteret perspektiv
   
 • at anvende didaktiske teorier til vurdering af innovative og kreativitetsfremmende undervisningsformer og læreprocesser i udvalgte professioner
   
 • at vejlede og udnytte praktikken som et særligt læringsrum
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

du vil opnå kompetencer til:

 • at begrunde, tilrettelægge og evaluere professionsrettet uddannelse og kompetenceudvikling
   
 • at udvikle innovations- og kreativitetsfremmende undervisning under hensyntagen til særlige professionsvilkår.

Seminardatoer

SEMINARER FORÅR 2019 - NYT AALBORG FORLØB

Undervisningen finder sted på Aalborg Universitetsbiblioteks konferencelokaler.
Adresse: Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø

Seminarerne finder som hovedregel sted fra torsdag sen eftermiddag til lørdag eftermiddag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt på én eller to af dagene. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

Bemærk, at man muligvis ikke skal møde frem alle tre seminargange, men det kan vi ikke sige noget om, før vi kommer nærmere på studiestart. Men reserver alle tre dage for en sikkerheds skyld.

 • 7. - 8. februar 2019
 • 21. - 22. marts 2019
 • 2. - 3. maj 2019
   


Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

 

 

Fakta

Didaktik og professionsudvikling, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2020 - juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2019 (muligt at søge fra ca. primo sept.)

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.