Master i Læreprocesser

Didaktik og professionsudvikling - Enkeltfag

Didaktik og professionsudvikling - Enkeltfag

Enkeltfaget omhandler mulighederne for at udvikle og kvalificere praksis på et didaktisk grundlag. Der lægges vægt på udvikling af professionsunderviseres kreative og innovative kompetence og på undervisernes forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende praksis i professionen.

Fagområdet beskæftiger sig med professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning.

Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetencer og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen.

Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetence og redskaber til didaktisk innovation.
 

Faget hører hjemme på Master i Læreprocesser

'Didaktik og professionsudvikling' er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen. Læs om adgangkravet på hjemmesiden for Master i Læreprocesser.
 


LÆRINGSMÅL

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

 • professsionsviden og professionssociologi
   
 • centrale didaktiske retninger og positioner, metoder til organisering og udvikling af undervisnings- og læreprocesser samt forskellige undervisningsroller
   
 • innovationsteori og kreativitetsudvikling.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Lektor Birthe Lund (faglig koordinator)
Institut for Læring og Filosofi
Tlf. 2266 1354 
E-mail: bl@learning.aau.dk
 

SPØRGSMÅL VEDR. ADGANGSKRAV OG DISPENSATION

Chefkonsulent Lone Stoustrup
Institut for Læring og Filosofi
E-mail: lones@learning.aau.dk
Tlf. 9940 9951
 

ENKELTFAGETS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Institut for Læring og Filosofi 
E-mail: mbs@learning.aau.dk 
Tlf. 9940 3064

Udbytte

Udbytte

Som studerende på enkeltfaget vil du opnå færdigheder i:

 • at anvende områdets teorier og metoder til at gennemføre didaktiske analyser af professionsrettede undervisningsforløb med henblik på at kunne begrunde planlægning og evaluering af undervisning i et helhedsorienteret perspektiv
   
 • at anvende didaktiske teorier til vurdering af innovative og kreativitetsfremmende undervisningsformer og læreprocesser i udvalgte professioner
   
 • at vejlede og udnytte praktikken som et særligt læringsrum
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

du vil opnå kompetencer til:

 • at begrunde, tilrettelægge og evaluere professionsrettet uddannelse og kompetenceudvikling
   
 • at udvikle innovations- og kreativitetsfremmende undervisning under hensyntagen til særlige professionsvilkår.

Seminardatoer

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg. Seminarerne holdes på Aalborg Universitetsbibliotek (AUB), Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø.

Seminarerne finder som hovedregel sted fra torsdag sen eftermiddag til lørdag eftermiddag. Undervisningen i enkeltfag samles så vidt muligt på én eller to af dagene. Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

 


Seminarer FORÅR 2018

08. - 10. februar
15. - 17. marts
19. - 21. april
 Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

Fakta

Didaktik og professionsudvikling, enkeltfag fra Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2018 - juni 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.