Master i Læreprocesser

Didaktik og professionsudvikling - Enkeltfag

Didaktik og professionsudvikling - Enkeltfag

Specialiseringens område er professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning. Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetence og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen. Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetence og redskaber til didaktisk innovation.

Fagområdet beskæftiger sig med professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på didaktisk grundlag med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning.

Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetencer og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen.

Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetence og redskaber til didaktisk innovation.
 

Faget hører hjemme på Master i Læreprocesser

'Didaktik og professionsudvikling' er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser. Læs om adgangkravet på hjemmesiden for Master i Læreprocesser.
 


LÆRINGSMÅL

Den studerende skal gennem modulet opnå:

Viden og forståelse om:

 • professionsviden og professionssociologi
 • centrale didaktiske retninger og positioner, metoder til organisering og udvikling af undervisnings- og læreprocesser samt  forskellige undervisningsroller
 • innovationsteori og kreativitetsudvikling
   

YDERLIGERE OPLYSNINGER


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Lektor Birthe Lund (faglig koordinator)
Institut for Kultur og Læring
Tlf. 2266 1354 
E-mail: bl@hum.aau.dk

ENKELTFAGETS PRAKTISKE TILRETTELÆGGELSE

Studiesekretær Maj-Britt Skovhus
Institut for Læring og Filosofi 
E-mail: msko@hum.aau.dk
Tlf. 9940 3064

ADGANGSKRAV, OPTAGELSE, BETALING MV.

Aalborg Universitet - Efteruddannelse
E-mail: efteruddannelse@aau.dk
Tlf. 9940 9420 (ma-to kl. 12-15, fredag  kl. 12-14)

Udbytte

Udbytte

Som studerende på enkeltfaget vil du opnå færdigheder i:

 • at anvende områdets teorier og metoder til at gennemføre didaktiske analyser af professionsrettede undervisningsforløb med henblik på at kunne begrunde planlægning og evaluering af undervisning i et helhedsorienteret perspektiv
   
 • at anvende didaktiske teorier til vurdering af innovative og kreativitetsfremmende undervisningsformer og læreprocesser i udvalgte professioner
   
 • at vejlede og udnytte praktikken som et særligt læringsrum
   
 • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.
   

du vil opnå kompetencer til:

 • at begrunde, tilrettelægge og evaluere professionsrettet uddannelse og kompetenceudvikling
   
 • at udvikle innovations- og kreativitetsfremmende undervisning under hensyntagen til særlige professionsvilkår.

Seminardatoer

SEMINARER FORÅR 2021

Master i Læreprocesser holder sine undervisningsseminarer i Aalborg på denne adresse:

Aalborg Universitetsbibliotek
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø

Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

Det endelige program for enkeltfaget vil være klar op mod studiestart.

 • 04. - 05. februar 2021
 • 25. - 26. marts 2021
 • 06 - 07. maj 2021

Øvrige udgifter

Ud over deltagerbetalingen vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

 

 

Fakta

Didaktik og professionsudvikling, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 10

Pris

 • 19.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.