Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Kreativt læringsdesign er meget mere end bare en undervisningsform

Anne Sofie Andersen, lektor på Rønne Gymnasium


Anne Sofie Andersen arbejder som lektor på Rønne Gymnasium, hvor hun underviser i dansk og engelsk. Hun er desuden tidligere idrætslærer og arbejdsmiljørepræsentant. Hun fortæller her om sit udbytte af KREA-uddannelsen:

KREA giver mig en kvalificering af mine kompetencer

Til dagligt underviser jeg gymnasieelever, og derudover er jeg meget interesseret i, hvordan min arbejdsplads fungerer som organisation. Mit mål med masteruddannelsen i Innovation og Kreativt Læringsdesign er at opnå ledelseskvalificering. Jeg oplever, at jeg opnår en sikkerhed ved at få kvalificeret det, jeg kan med kreative arbejdsprocesser. Jeg får desuden kendskab til, hvordan de kreative arbejdsprocesser kan bruges i andre sammenhænge end undervisning.

Sammenspillet mellem teori og praksis

Det, at vi på KREA veksler mellem teori og praksis, gør, at jeg hurtigt får bygget bro mellem de kreative læringsmetoder, jeg anvender, og den teoretiske begrundelse for, hvorfor de fungerer. Underviserne bidrager med øvelser og workshops, så vi ikke kun har teoretisk gennemgang. Det, at de viser os kreative arbejdsmetoder, gør, at vi nemt kan overføre det til egen praksis. Kreativ undervisning aktiverer på en anden måde, og jeg fornemmer, at man bliver mere engageret af at være en del af det. Det gælder både for mig selv som studerende på masteruddannelsen og for, hvordan jeg ser mine elever som en del af læringsprocessen i mit arbejde.

Min masteruddannelse har åbnet op for nye arbejdsopgaver

Jeg ved af erfaring, at den kreative tilgang også kan forandre på andre niveauer end undervisning, eksempelvis ved organisationsudvikling. Min master har givet mig kompetencer til nye arbejdsopgaver på mit job. Det kunne eksempelvis være en workshop for mine kollegaer om anvendelse af portfolio i undervisningen. Som mit masterspeciale skal jeg lave et forløb for alle medarbejdere, der handler om at øge arbejdsglæden. Det, at jeg bruger min master i sammenspil med min arbejdsplads, gør, at det giver rigtig god mening for mig.

Digitaliseringen giver mulighed for online sparring

Jeg synes digitaliseringen af KREA, som følge af Covid-19, er lykkedes godt. Vi oplevede en nær kontakt til vores undervisere, hvor vi blev grundigt informeret. Vi blev mødt med fleksibilitet i forhold til hvor længe, vi kunne holde til at være på online, samt hvordan vi synes det fungerede bedst med undervisningen. Det kreative arbejde digitalt blev løst ved at bevare øvelser, eksempelvis i par, med henblik på praksis. Digitaliseringen har inspireret mine medstuderende og jeg til efterfølgende at opretholde en gruppe til sparring online under vores specialeskrivning.

Anne Sofie Andersen, KREA-studerende 2019-2021