Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign


målgruppe

Denne master henvender sig til dig, der har en særlig interesse for kreative og innovative læreprocessers samskabende og praksisforandrende potentialer, og for de designmæssige aspekter af forandringsprocesser.

Måske arbejder du med overordnede og/eller tværgående funktioner inden for uddannelse. Det kan være uddannelse af både børn, unge og voksne. Eksempler på faglig baggrund kan være lærer, pædagog eller gymnasielærer.

Måske er du konsulent eller rådgiver inden for områder, hvor læring og kompetenceudvikling indgår som vigtige elementer - det kan være i både offentligt og privat regi.

Det kan også være, at du er leder i det pædagogiske felt med ansvar for udvikling af og rammesætning for medarbejderes opbygning af nye undervisningsformer og –kompetencer.


ET UNIKT STUDIEMILJØ

På Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign finder du et unikt læringsmiljø, der bygger på problembaseret projektarbejde (PBL), hvor studerende gennem studiet arbejder med autentiske problemer. PBL som pædagogisk model giver en høj grad af sikkerhed for, at du kan bruge din nye viden direkte i dit job - både mens du er i gang med uddannelsen og som færdiguddannet master.

Aalborg Universitet er internationalt anerkendt for sin problembaserede læringsmodel, der baserer sig på problemorientering, deltagerstyring, tværfaglighed og anvendelsesorientering. Du vil som masterstuderende lære at arbejde analytisk og resultatorienteret, og du vil få styrket dine kompetencer inden for kommunikation og samarbejde. Du vil gradvist opnå en faglig sikkerhed og et fagligt overblik, som kan deles med kolleger – til gavn for arbejdsglæden og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Som masterstuderende på Aalborg Universitet bliver du en del af en vigtig erfaringsudveksling og et tæt samarbejde med andre studerende på holdet. Et samarbejde der vil give dig nye indsigter og et fagligt netværk, som du fremadrettet kan have glæde af i din karriere.