AAU logo

Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Kontakt uddannelsen


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Professor (med særlige opgaver) Julie Borup Jensen
Tlf. 2750 6828 
E-mail: jbjen@hum.aau.dk
 

SPØRGSMÅL VEDR. ADGANGSKRAV OG DISPENSATION

Studienævnsformand Line Revsbæk
revsbaek@hum.aau.dk
Mobil: 2229 0198, Fastnet: 9940 3403
 

Studiesekretariat

Studiesekretær Merete Nielsen
Tlf. 9940 7035
E-mail: mni@hum.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14