1. semester af Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

KREA 1. semester - Enkeltmodul

Enkeltmodulet 'KREA 1. semester' på Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign giver dig mulighed for at fordybe dig teoretisk og empirisk i aktuelle problemstillinger forbundet med udvikling af kreativ innovationskapacitet (herunder entreprenørskab) i professioner samt uddannelsessektoren bredt. Modulet vil give dig en indføring i de dele af læringsteorien og didaktikken, som har særlig relevans for entreprenørskab og kreativitetsudvikling.

kreativitet, innovation og læring i uddannelsessystemer og professioner

Som enkeltmodulstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der læser hele masteruddannelsen. Optagelsekravene er derfor de samme som til hele masteruddannelsen. Læs om hele Master i Innovation og Kreativt Læringsdesign.

Det er kun uddannelsens 1. semester, der kan følges som enkeltmodul.

Enkeltmodulet - 1. semester

Temarammen for 1. semester er kreativitet, innovation og læring i uddannelsessystemer og professioner. Formålet er, at den studerende opnår viden om læringsteoretiske og pædagogiske aspekter af teorier om kreativitet og innovation samt deres pædagogiske grundlag og konsekvenser.

Den studerende udvikler analytiske og metodiske forudsætninger for at igangsætte, gennemføre, forankre og evaluere læring, kreativitet og innovation på et pædagogisk grundlag i uddannelseskontekster og professionsfelter.

Temaerne på semesteret vil primært være læringsteori med fokus på pædagogik og didaktisk design, kreativitet og innovation, kreative og innovative processer, didaktisk kompetenceudvikling samt professionsudvikling.

Desuden er der undervisning i forskellige undersøgelsesmetoder og didaktiske metoder, herunder æstetiske, kunstintegrerende, håndværksinspirerede metoder, og du vil som studerende vil blive introduceret til det problemorienterede projektarbejde, aktionsforskningseksperimenter samt elektronisk lærings- og kompetenceportfolio som arbejdsform.
 

DER ARBEJDES MED SPØRGSMÅL SOM:

 • Hvordan udvikles innovation og handlekraft, og hvordan spiller kreativitet sammen med beslægtede fænomener som entreprenørskab og innovation?
 • Hvordan kan en underviser understøtte kreativitet i et lærings- og uddannelsesperspektiv?
 • Hvordan tematiseres emotionelle udfordringer forbundet med ”udviklingsstvang”?
 • Hvordan kan undervisning og udvikling i uddannelses og professionskontekster hente inspiration fra kunstens fagfelter i form af tilgange, arbejdsformer, metoder og læreprocesser?
   

PROBLEMBASERET LÆRING

Uddannelsens første semester afsluttes med et skriftligt, problemorienteret projektarbejde. Projektarbejdet følger Aalborg Universitets PBL-model (problem-baseret læring), hvor omdrejningspunktet er dine selvdefinerede temaer, problemstillinger og forskningsspørgsmål. Herigennem udforskes teoretiske og praktiske forståelser af læring, kreativitetsudvikling og innovation i specifikke uddannelses- og professionskontekster. Dette formidles gennem projekter, der danner grundlag for din læring på videnskabeligt og teoretisk funderet grundlag.
 

PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK FOKUS

Hensigten med KREA er, at du udvikler teoretiske forståelser om læringsteori, innovationsprocesser og kreativitet som fænomen og begreb i uddannelse og undervisning. Disse forståelser udvikles med et pædagogisk og didaktisk fokus, hvor der inddrages viden og perspektiver fra det kunstneriske felt.

Design af kreativitets- og innovationsfremmende læringsmiljøer og kreativitetsfremmende metoder analyseres og udforskes under hensyntagen til forskellige kontekstuelle og institutionelle udviklingsbetingelser. Design forstås i denne sammenhæng på flere niveauer, så det ikke alene kan fungere som konkret opgaveløsning i forhold til kreativitets- og innovationsprocesser, men også som ledelsesmæssigt perspektiv på rammesætning og udvikling på et institutionelt niveau.


FAGLIGE SPØRGSMÅL

Julie Borup Jensen, lektor 
Tlf. 2750 6828 
E-mail: jbjen@hum.aau.dk

Studiesekretariat

Susanne Brandt Bjerregaard
Kroghstræde 3, lokale 3.241
9220 Aalborg Ø
Telefon: 9940 3126
bjerregaard@hum.aau.dk

OPTAGELSE, BETALING, DISPENSATION MV.

Sekretariatet for efteruddannelse
Studieforvaltningen
Telefon: 9940 9420
efteruddannelse@aau.dk

 

Udbytte

Udbytte

På enkeltmodulet er der tre fag:

 • Læringsteori (5 ECTS)
 • Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)
 • Organisatorisk læring (5 ECTS).

Der er en samlet eksamen for 'Læringsteori og Videnskabsteori og Metode 1', og en selvstændig eksamen for 'Organisatorisk Læring'.

LÆRINGSTEORI(5 ECTS)

Faget 'Læringsteori' omfatter begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Teorier om læring er udviklet og anvendt indenfor en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige videnskabsområder, og de omhandler mange forskellige arenaer for læring, herunder uddannelse og arbejdsliv. I faget arbejdes med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis.

Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)

Faget 'Videnskabsteori og metode I' sigter mod at give indsigt i og erfaring med forskningsmæssige arbejdsmåder og empiriske metoder i studiet af læring og læreproces. Formålet hermed er, at de studerende selv skal kunne designe og forestå empiriske studier af læring og læreproces, samt forholde sig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater indenfor området.

Organisatorisk læring (5 ECTS)

Faget 'Organisatorisk læring' omhandler teorier om kvalificering og kompetenceudvikling. Der vil blive arbejdet med en række af de væsentligste teorier om læreprocesser i forskellige typer af organisationer, herunder læreprocessernes dynamik. Organisatorisk læring giver dig redskaber til at kunne forstå og analysere læreprocesser i organisationer på individuelt og organisatorisk plan.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Seminardatoer og øvrige udgifter

FORÅR 2022

Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og Kreativt Læringsdesign holder sine undervisningsseminarer i Aalborg på denne adresse:

Aalborg Universitetsbibliotek
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø

Det endelige program for enkeltfaget er klar op mod studiestart.

 • 03. og 04. februar 2022
 • 10. og 11. marts 2022
 • 07. og 08. april 2022 

ØVRIGE UDGIFTER

Bemærk, at der - ud over deltagerbetalingen - vil der være udgifter til litteratur samt forplejning, transport og evt. overnatning i forbindelse med seminarerne.

 

 

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

1. semester af Master i Læreprocesser med specialisering i Innovation og kreativt læringsdesign

Varighed

 • Februar 2022 - juni 2022

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

 • 27.500 kr.

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2021  - Der kan fortsat søges til ledige pladser

Forbehold for fejl, ændringer og aflysning.