Master i Læreprocesser med specialisering i innovation og kreativt læringsdesign

Adgangskrav

Adgangskrav


Du skal som minimum have gennemført en akademisk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af læring og læreprocesser. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

UDDANNELSER, DER GIVER ADGANG

 • Kandidatuddannelser og bacheloruddannelser, som er relevante for studiet af læring og læreprocesser. Det gælder fx uddannelser inden for psykologi, kommunikation, sociologi, organisation, pædagogik.
 • Professionsbacheloruddannelsen som lærer, professionsbacheloruddannelsen som pædagog, professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed.
 • Professionsbacheloruddannelsen som sygeplejerske, forudsat at ansøgeren enten har skrevet et bachelorprojekt, som ligger inden for læringsområdet/det pædagogiske område eller har gennemført relevant, teoretisk efteruddannelse/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til minimum 10 ECTS (9 ECTS på gammel diplomordning).
 • Professionsbacheloruddannelsen som socialrådgiver, forudsat at ansøgeren enten har skrevet et bachelorprojekt, som ligger inden for læringsområdet/det pædagogiske område eller har gennemført relevant, teoretisk efteruddannelse/videreuddannelse inden for det pædagogiske område svarende til minimum 10 ECTS (9 ECTS på gammel diplomordning).
 • Uddannelsen til folkeskolelærer.
 • Uddannelsen til pædagog forudsat at du, ud over bestået pædagogeksamen, har gennemført relevant, teoretisk efteruddannelse/videreuddannelse svarende til 10 ECTS (9 ECTS på gammel diplomordning).
 • Mellemlange, videregående uddannelser (fx uddannelser inden for sundhedsområdet) forudsat at ansøgeren har gennemført relevant efter-/videreuddannelse på diplomniveau (reguleret forløb) inden for det pædagogiske område svarende til 15 ECTS (18 ECTS på gammel diplomordning).
 • Diplomuddannelser, hvis indhold er relevant for studiet af læring og læreprocesser.


ERHVERVSERFARING

Alle ansøgere skal, uanset uddannelsesbaggrund, have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at man skal have arbejdet i mindst to år i en funktion, som er relevant for studiet af læring og læreprocesser. Som eksempler på relevante arbejdsfunktioner kan bl.a. nævnes:

 • undervisning inden for forskellige typer uddannelsesinstitutioner.
 • arbejde med medarbejderudvikling og medarbejderuddannelse inden for offentlig og privat virksomhed.
 • konsulent- og rådgivningsarbejde i relation til kompetenceudvikling og læring i offentlig og privat virksomhed.

Der kan ikke dispenseres for kravet om relevant erhvervserfaring.


DISPENSATION

Ansøgere, som ikke opfylder ovenstående krav om uddannelsesmæssig baggrund, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer fx gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Universitetet kan evt. indkalde ansøgere til en optagelsessamtale.

UDVÆLGELSESKRITERIER

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end det antal studerende, som kan optages på uddannelsen, vil udvælgelsen ske på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. I denne bedømmelse vil ansøgerens uddannelsesbaggrund, nuværende og tidligere jobfunktioner, virksomheds-, organisations- eller institutionstilknytning blive vurderet.

Der optages 30 studerende pr. årgang. Det er vigtigt, at overholde ansøgningsfristen.