Master i IT, Softwarekonstruktion

Sikker softwareudvikling i praksis

Dette enkeltfag hører under Master i IT fagpakken "Sikker softwareudvikling" omhandler modeller og processer til evaluering, styring og kontrol af softwareprojekter med fokus på sikkerhed, herunder udvikling af sikkerhedsmål og trusselsvurdering.

For at udvikle software af passende sikkerhedsmæssig standard er det nødvendigt at indarbejde sikkerhed i hele udviklingsprocessen fra starten, samt løbende at vurdere og evaluere de sikkerhedsmæssige aspekter. Deltagerne får mulighed for at prøve dette i praksis på et mindre softwareprojekt.

Deltagerne sættes i stand til, i samarbejde med andre, at vurdere, planlægge og gennemføre nødvendig sikkerhedsmæssig kontrol og styring af udvikling og implementation af et mindre softwareprojekt. Herunder bl.a. udvikling af relevante sikkerhedsmål, vurdering af trusselsbilledet, projektstyring med fokus på sikkerhed, løbende kontrol og evaluering af anvendte processer, værktøjer og metoder.

Undervisningsform

Enkelte seminardage med forelæsninger/klasseundervisning med øvelser, gruppearbejde og projektarbejde. Imellem de enkelte kursusgange arbejdes der med et selvvalgt projekt samt selvstudie.

Eksamensform

Projekteksamen med mundtlig præsentation/forsvar. Ekstern censur. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Udbytte

Viden

Deltagerne skal efter at have gennemført enkeltfaget kunne:

 • redegøre for de mest almindelige modeller og processer til udvikling af sikker software,
 • redegøre for værktøjer og værktøjstyper til anvendelse i udvikling af sikker software, herunder værktøjer til kode-analyse og -verifikation, samt hvordan og hvornår de bør anvendes.

Færdigheder

Deltagerne skal efter at have gennemført enkeltfaget kunne:

 • planlægge og evaluere sikkerhedsaspekter ved et softwareprojekt,
 • planlægge og gennemføre et kode-review.

Kompetencer

Deltagerne skal efter at have gennemført enkeltfaget kunne:

 • vurdere og vælge relevante udviklingsmodeller, -værktøjer og -processer for udvikling af sikker software,
 • planlægge og gennemføre løbende evaluering og kontrol af sikkerhedsmæssige aspekter for et software udviklingsprojekt.

Seminardatoer

 • 9. april 2021
 • 23. april 2021
 • 7. maj 2021

Eksamen 28. maj 2021.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen kommer udgifter til litteratur på 500-1200 kr. pr. enkeltfag.

Enkeltfag på uddannelsen

Fakta

Sikker softwareudvikling i praksis, enkeltfag fra Master i IT, linjen Softwarekonstruktion, fagpakken Sikker softwareudvikling

Varighed

 • Oktober 2020 - juni 2021

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Fagpakken igangsættes, og der modtages ansøgninger frem til 23. september 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.