AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Indhold

Denne fagpakke giver dig både teoretisk og praktisk grundlag for at kunne vurdere sikkerhed og risici i forbindelse med eksisterende og planlagte softwareprojekter. Du lærer at planlægge og gennemføre en sikkerhedsvurdering af et softwareprojekt, opstille relevante sikkerhedsmål for softwareudvikling baseret på risiko- og trusselsvurdering, planlægge og gennemføre review af applikationskode og arkitektur, planlægge og udføre en sikker softwareudviklingsproces samt at anvende avancerede analyseværktøjer og -metoder i dit daglige arbejde.

Fagpakken har fokus på at give dig praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig med at planlægge og udføre en sikker softwareudviklingsproces, men fagpakken giver samtidig et solidt teoretisk fundament for at forstå begrænsninger for de forskellige værktøjer.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag:

  • Sikker software
  • Webapplikationssikkerhed
  • Sikker softwareudvikling i praksis

Det første enkeltfag, Sikker software, dækker det tekniske fundament for at vurdere potentielle sikkerhedsrisici i et typisk softwareprojekt samt at kunne implementere relevante sikkerhedsmekanismer.

Det andet enkeltfag, Webapplikationssikkerhed, har fokus på de sikkerhedsproblemer og -løsninger, der særligt kendetegner webapplikationer, men som også er relevante for andre typer af applikationer, der kan benyttes af en heterogen brugergruppe, f.eks. applikationer der kan tilgås direkte fra internettet.

Det sidste enkeltfag, Sikker softwareudvikling i praksis, omhandler modeller og processer til evaluering, styring og kontrol af softwareprojekter med fokus på sikkerhed, herunder udvikling af sikkerhedsmål og trusselsvurdering.