AAU logo

Master i IT, Softwarekonstruktion

Målgruppe

Målgruppen for fagpakken er personer med en teknisk baggrund, der arbejder med netværk, netværksbaserede systemer eller it-sikkerhed generelt. Der forudsættes kun begrænset teoretisk viden som baggrund for fagpakken. Dermed henvender fagpakken sig f.eks. til systemadministratorer, it-sikkerhedsansvarlige, it-sikkerhedskonsulenter og it-revisorer. Fagpakken kan også med fordel følges af systemdesignere og systemudviklere med henblik på design af sikre systemer.

Udbytte

Viden

Gennem fagpakken skal deltagerne opnå viden om teorier, teknologier, discipliner, metoder og teknikker inden for følgende områder:

 • Internetarkitektur.
 • Hvordan forskellige netværksprotokoller opfører sig, herunder viden om hvordan der kan skelnes mellem ondsindet og almindelig netværksaktivitet.
 • De vigtigste netværksbaserede sikkerhedstrusler, herunder botnets.
 • De vigtigste motivationsfaktorer bag cyberkriminalitet.
 • Sikkerhedsprotokoller, trådløs sikkerhed og kryptografi.
 • Sikkerhedsudfordringer ved opsætning af netværk, herunder netværksudstyr og konfigurationer.
 • Systemer til at detektere og forhindre netværksbaserede angreb.
 • Malware, især med henblik på netværksbaseret detektion.
 • Etiske og juridiske aspekter i forbindelse med malware og netværkssikkerhed.

Deltagerne skal ydermere kunne forholde sig kritisk og refleksivt i forhold til disse teoretiske emne.

Færdigheder

Efter at have gennemført fagpakken skal deltagerne kunne anvende teorier, metoder og modeller fra ovennævnte områder til at identificere, analysere, vurdere og komme med forslag til løsning af konkrete problemstillinger i praksis. De skal kunne argumentere for relevansen af de valgte teorier, metoder og modeller samt for det udarbejdede løsningsforslag. Desuden skal de kunne reflektere over betydningen for den sammenhæng, løsningen indgår i.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken har opnået:

 • Færdigheder i at konfigurere og operere sikrede testmiljøer.
 • Forståelse for TCP/IP og færdigheder i at forstå og fortolke almindelige TCP/IP trafikmønstre inkl. DNS-trafik.
 • Forståelse for de vigtigste metoder til analyse af netværkstrafik.
 • Færdigheder i at anvende udvalgte værktøjer til at angribe og forsvare netværksudstyr, herunder netværksinfrastruktur.

Kompetencer

Deltagerne skal efter at have gennemført fagpakken kunne reflektere over og udvikle egen praksis i relation til fagpakkens emne, kommunikere om problemstillinger og løsningsmodeller med såvel specialister som brugere og beslutningstagere, indgå i et tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar for at styre og udvikle komplekse arbejdssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller.

Konkret forventes det, at deltagerne efter gennemførelse af fagpakken er i stand til at:

 • Forstå og anvende teknikker til netværksovervågning, herunder at indsamle og forstå netværkstrafikdata særligt med henblik på at detektere tilstedeværelsen af malware.
 • Ud fra en konkret problemstilling at foretage en kvalificeret vurdering af, hvilke værktøjer der kan anvendes til at indsamle og analysere netværkstrafik.
 • Demonstrere en solid forståelse af netværksbaserede trusler og angrebsteknikker og analysere og vurdere sådanne.